Reisijate nimekiri saabumisel (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Saabumise dokumentide vormistamine (LLK) >

Reisijate nimekiri saabumisel (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LLK puhul kopeeruvad Väljumise Reisijate nimekirja andmed automaatselt Saabumise Reisijate nimekirja andmeteks.

 

 

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

3. Kliki järgnevalt sakile "6. "Reisijate nimekiri" Saabumisel.

 

Näidis: LLK, Reisijate nimekirja ekraanivorm Saabumisel

 

LLKRNS11

 

 

 

4. Saabumise Reisijate nimekirja muutmise võimalused vajadusel:

 

4.1. toimetada olemaoleva nimekirja andmeid

4.1.1. Reisija eemaldamine nimekirjast klikiga nupule minus vastava rea lõpus (kirje rida kaob) või lisamine nimekirja klikiga nimekirja päises asetsevale nupule plus (avaneb uus Reisija andmete vorm)

4.1.2. kopeeritud reisijate nimekirja andmete käsitsi toimetamine, milleks siseneda konkreetse reisija andmetesse vastava rea alguses asetsevale nupule klikkimisega. Teosta parandused avanevas reisija ekraanivormis ja salvesta oma tegevused klikiga nupule save.

 

Näidis: (täidetud) reisija andmete ekraanivorm

llkrns2

 

P.S. Vajadusel kasutaja vastavast Leotelust andmete sisetamiseks loendisse sisenemise nuppu  "Alusta valikut" luup kirje rea lõpus.

 

4.2. vajadusel on võimalik eemaldada kõik kirjed Reisijate nimekirjast korraga klikiga nupul "Eemalda kõik". Reisijate andmete järgnevaks sisestamiseks Süsteemi on ettenähtud erinevad võimalused:

 

4.2.1. õiges formaadis Reisijate nimekirja XML- või XLS - faili üleslaadimisel (reisijate arv sisestub automaatselt Ülddeklaratsiooni ekraanivormi vastavale väljale ja genereerub Reisijate nimekirja trükiversioon). Lisaks täitub andmetega ka elektrooniline Reisijate nimekirja vorm saki all "7.Reisijad" Saabumisel, mis on vajadusel samas järgnevalt käsitsi korrigeeritav). Faili üles laadimine "XML / XLS" samal real - sisend "Vali" (Süsteem detekteerib üleslaaditava faili formaadi automaatselt) :

 

delete - nupp faili eemaldamiseks (klikkimisel fail kaob ja ilmub jälle nupp "Vali" faili Üles laadimiseks) , vt. Näidist p.3 all

 

Näidis: Reisijate nimekirja XLS

 

 

LLKRNS3

 

NB! Nõue: Lahtrite nimetus võib olla erinev, kuid lahtrite järjestus peab alati olema sama (ja kuupäeva kirje formaat peab alati vastama Excel Data formaadile).

Süsteem ei luba üles laadida (importida) valesti/puudulikult vormistatud faili.

 

 

5. Reisijate nimekirja on võimalik järgnevalt sisestada allkirjastamiseks ja edastamiseks Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi (Saabumise Reisijate nimekiri genereerub automaatselt pärast nupule "Allkirjasta ja saada" klikkimist, XML ja/või PDF v.a. juhul kui sisestatud ainult skaneeritud versioon)

 

6. Dokumenti on muutmisel võimalik üles laadida vajadusel mitu korda ja esitamiseks tuleb see iga kord digitaalallkirjastada uuesti. Dokumenti saab edastada nii ühe kaupa kui koos teiste dokumentidega (vt. toiminguid elektrooniliseks allkirjastamiseks alamlõigust: " Süsteemi töö" > "Laevakülastused" > "LLK loomine" > "Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (LLK)".

Kõik allkirjastatud ja edastatud dokumentide versioonid salvestuvad Dokumendi ajaloos (vt. selgitusi alamlõigus: "Süsteemi töö" > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > "LLK Töölauad").

 

7. Reisijate nimekirja andmete ekspordiks Süsteemist Excel`isse, kliki nupul "Saada Excel`isse", nimekirja päise paremas ääres - avanevas dialoogis (all) vali "Save as" ja salvesta nimekiri standardselt oma arvuti kõvakettale.

 

8. Lisaks on võimalik välja trükkida Süsteemist automaatselt genereeruvat Saabumise Reisijate nimekiri Ülddeklaratsiooni ekraanivormist, Süsteemi sisestatud andmetest (vt. Näidist: Saabumise ÜD vormistamine, alamlõigust "Saabumise Ülddeklaratsioon (LLK)":

- kliki nupule "Trüki", infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid", real "Reisijate nimekiri";

- automaatselt genereerub saabumise Reisijate nimekiri.

 

 

Lisaks:

 

- käsitsi arvvälja "Reisijate arv" täitmise korral Ülddeklaratsiooni ekraanivormis - on järgnevalt kindlasti vajalik allkirjastatud skaneeritud originaaldokumendi üles laadimine infobloki "Skaneeritud dokumentide  versioonid " vastavale reale (all);