Reisijate nimekiri saabumisel

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Lihtsustatud laevakülastused > Reisijate nimekiri >

Reisijate nimekiri saabumisel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saki alla "Reisijate nimekiri", infoblokis "Saabumisel" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

 

- väljumise Reisijate nimekirja andmed kopeeruvad automaatselt saabumise Reisijate nimekirjaks;

- Reisijate nimekirja andmete impordi võimalus XML või XLS ja ka XLSX failist - "Import XML/XLS/XLSX`ist";

- lisaks on võimalik vajadusel eksportida/salvestada saabumise Reisijate nimekirja andmed Süsteemist Excel´isse.

- saabumise Reisijate nimekirja andmete käsitsi sisestamise võimalus ja samas ka üleslaaditud faili sisu muutmise võimalus;

- sisestatud Reisijate nimekirja andmete korraga eemadamise võimalus;

- reisijate nimekirjast käsitsi eemaldamise ja nimekirja sisestamise võimalus ühe kaupa.

- saabumise reisijate nimekirja väljatrükkimise võimalus  (nupp "Trüki")

(vt. tegevusi: "Süsteemi töö" > "Alalõik Peamine " > "Lihtsustatud laevakülastused (LLK)" > "Reisijate nimekiri saabumisel (LLK)";

 

Näidis: LLK saabumise Reisijate nimekirja ekraanivorm (nimekiri kopeerub automaatselt Väljumisest)

 

LLKRNS1

 

nupp excel4   -   Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-failide vastavad mallid, mida Kasutajad saavad nupul klikkimiega alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt vajalike andmete sisestamiseks Süsteemi.

 

 

 

Näidis: ekraanivorm reisija andmete sisestamiseks Reisijate nimekirja/andmete muutmiseks Reisijate nimekirjas käsitsi

 

LLKRNV2

 

 

 

 

Lisaks:

LLK juures kasutatav funktsionaalsuste lahendus on suuremalt osalt sarnane LK juures realiseeritud funktsionaalsustega (vt. väljade kirjeldusi ja tegevusi alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" >"Saabumise dokumentide vormistamine"> "Reisijate nimekiri saabumisel"