Asendamine ja regulaarliini perioodid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastus ja teated > Laev >

Asendamine ja regulaarliini perioodid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vajadusel liinilaevale asenduslaeva perioodiks määrata saab ainult EMDE Administraator.

 

Regulaarliinil töötavale laevale perioodilisust määrata saavad: VA Kasutaja, VA Finantstöötaja (ja Administraator).

 

Süsteem arvutab veeteetasu määratud perioodil automaatselt asenduslaeva parameetrite järgi.

 

 

1. Asenduslaeva määramiseks tuleb siseneda asenduslaeva parameetritesse (laeva parameetritesse, mis hakkab asendama hetkel liinil töötavat laeva), seal siseneda sakile "3.Asendamine ja regulaarliini perioodid", infoblokk "Asendamine"

 

Näidis: funktsioon laevale asenduslaeva määramiseks

 

asendamine7

 

NB! Laev mille andmetesse oled sisenenud, hakkab asendama laeva/laevu, millise/d valid valikust infobloki alt "Asenduslaev (hakkab asendama laeva/laevu)"

 

Sisesta vajalikud kuupäevad väljadele "Kuupäev alates" ja "Kuupäev kuni" ning kliki kirje rea lisamiseks nupule "Lisa". Sarnaselt võimalik sisestada mitu asendust.

 

 

 

Laeva asendusperioodi muutmiseks, sisene konkreetsesse kirjesse läbi nupu vastava asenduslaeva rea alguses

 

 

asendus99

 

ja muuda vastavalt vajadusele kuupäev lahtris "Kuupäev kuni"

 

Näidis: ekraanivorm asenduslaeva asendusperioodi muutmiseks

asendamine67

 

 

Asenduslaeva kirje eemaldamiseks kliki nupul delete, vastava asenduslaeva kirje rea lõpus.

 

NB! Laeva asendust eemaldada saab ainult hetkeni kui esimene asendus seotakse Makseteatisega - ilmub vastavasisuline Veateatis selgitusega (selisel juhul võimalik muuta seal ainult asenduse aja lõppkuupäeva).

 

 

Lisaks:

NB! Märkeruut "Regulaarliin" aktiviseerub automaatselt ainult algsel LK loomisel (Laeva andmetesse esmaselt sisestatud perioodi alusel) - järgneval perioodi muutmisel/tühistamisel, tuleb märkeruut eelnevalt algse perioodi alla mittejäänud LK´des aktiveerida/deaktiveerida käsitsii.

 

Antud funktsionaalsus loodud AINULT SELLEKS, et ei peaks meeles pidama "Regulaarliini" märkeruudu käsitsi aktiveerimise vajadust vastava LK puhul - regulaarliini soodustuse veeteetasu puhul igal konkreetse LK juures, otsutab lõplikult alati ikkagi VA Finantstöötaja rollis kasutaja (või Administraator).

 

 

 

2. Regulaarliini perioodilisuse määramiseks tuleb siseneda regulaarliinile määratava laeva parameetritesse ja seal siseneda sakile "3.Asendamine ja regulaarliini perioodid", infoblokki "Regulaarliin".

 

Näidis: funktsioon Regulaarliinile perioodilisuse määramiseks

 

regulaarliin1

P.S. (Järgmise) perioodi kirje rea lisamiseks infobloki alla "Regulaarliin", peavad andmeväljad "Kuupäev alates" ja "Kuupäev kuni" olema täidetud.

 

 

- Sisesta kuupäevad väljadele Kuupäev alates" või "Kuupäev kuni", kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil ja perioodi lisamiseks kliki järgnevalt nupule "Lisa" infobloki all paremal.

 

- Salvestamiseks kliki järgnevalt nupule save- või lisatud andmetest loobumiseks kliki järgnevalt nupule noolS ekraanivormi päises ja Dialoogis loobu1 kliki "Jah, loobuda!".

 

 

Näidis: ekraanivorm laevale määratud regulaarliini perioodiga

 

regulaarliin2

 

TULEMUS

 

Laevale regulaarliini perioodi salvestamisel, aktiviseerub järgnevalt antud laevale LK´de vormistamisel ekraanivormi märkeruut "Regulaarliin" kogu perioodi vältel automaatselt, alates LK´le ETA sisestamise hetkest.

Laevale sisestatud regulaarliini perioodi eemaldada saab igal hetkel (klikiga nupule delete, vastava kirje rea taga). Vajadusel alati võimalik eelpoolnimetatud märkeruut aktiveerida vastava LK ekraanivormis ka käsitsi.

 

 

Näidis: laevale sisestatud regulaarliini perioodille jääval ajal LK sisestamine

 

regulaarliin3

 

- Sisestatud Regulaarliini perioodi muutmiseks kliki infoblokis "Regulaarliin" nupule vastava kirjerea alguses (vt. Näidist p.3) ja avanevas ekraanivormis "Regulaarliini periood" muuda vastavalt vajadusele ajalisi parameetreid andmeväljadel "Kuupäev alates" ja "Kuupäev kuni".

 

Näidis: ekraanivorm "Regulaarliini periood"

 

regulaarliin4

 

- Salvestamiseks kliki järgnevalt nupule save- või lisatud andmetest loobumiseks kliki järgnevalt nupule noolS ekraanivormi päises ja Dialoogis loobu1 kliki "Jah, loobuda!".

 

 

NB! Regulaarliini perioodi muutuse või uue perioodi salvestamine ei muuda kuidagi midagi sellel laevaga eelneva perioodi alusel loodud LK´des.

 

vt. lisaks tegevusi järgnevalt alalõigu alt: "Süsteemi töö" > "Veeteetasu arvestamine" > " Veeteetasu arvestus liinilaeva asenduslaeva puhul" ja "Liinilaeva asenduslaeva muutmine"