Pakendi tüübid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud > EMTA loendid >

Pakendi tüübid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigu all asetseb tolli klassifikaator "Pakendi tüübid"

 

Klassifikaator laadub Süsteemi automaatselt üles EMTA´st, üle x-Tee. Administraatorile loodud võimalus seal andmete käsitsi lisamiseks/eemaldamiseks. )

 

Näide:

 

EMTA17

 

Ühe elemendi kirjelduse Näide:

 

EMTA171