Organisatsiooni rolli vahetamine Kasutaja poolt töö käigus

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi sisenemine >

Organisatsiooni rolli vahetamine Kasutaja poolt töö käigus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Organisatsiooni rolli vahetamist töö käigus saavad töö käigus vajadusel teostada kõik Kasutajad, kellele väljastatud mitme Organisatsiooni kasutaja rollid. Vastavat võimalust pakutakse autoriseeritud Kasutajale alati Süsteemi sisenemisel ning seda on võimalik teostada järgnevalt töö käigus igal ajal. Organisatsiooni rolli muutmisel avaneb Süsteem Kasutajale info ligipääsuga, mis vastavale konkreetsele rollile Süsteemselt määratud.

 

1. Organisatsioonirolli vahetamise vajadusel kliki alamlõigul "Vaheta Organisatsiooni", alalõigu all "Seaded" ja avaneb ekraanivorm "Ametikohad", kus välja toodud Sulle määratud rollid Organisatsiooni/de/s.

 

2. Kliki vajaliku rolliga Organisatsiooni real nupule "Vaheta", lahtris "Vaheta" (jooksev ametikoht on samas lahtri real alati tähistatud kirjega "Jooksev").

 

3. Süsteem avaneb koheselt vastavale rollile kasutajaõigustega määratud infomahus.

 

chorg