Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Organisatsiooni registreerimine Süsteemis >

Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Organisatsiooni kasutajaid Süsteemis Teadete saamisele registreerida saab konkreetse Organisatsiooni Kontoadministrator või Administraator konkreetse Organisatsiooni andmete sees.

 

NB! Organisatsiooni teadetele registreerimine on Organisatsiooni põhine  - Administraatori poolt Organisatsioonile/rollile määratud õigused vastavate Teadete saamisele/teadetele registreeringu sisestamisele.

 

NB! Valikusse "Teade ilmuvad valitavad teated grupeeritult  - Organisatsioonile määratud rolli/de alusel automaatselt.

 

NB! Sadamaga-, Intsidentidega-, Jäätmetega- ja Jäämurdjatega seotud e-posti teadete tellimustes hakkavad ekraanivormi lisaks juurde ilmuma vastavad lisainfoblokid + infoblokki "Peamine" vastavad kirjed koos märkeruutudega (vt. kirjeldusi alates p.10). Ühte tüüpi teadetele võib seadistada sarnased saatmise sisu, viisiid, saaja/d või seadistada igale tüübile erinevad saatmise viisid, sisu, saaja/d.

 

 

 

1. Kontoadministraator siseneb oma Organisatsiooni andmetesse alamlõigu "Minu Organisatsioon" alalõigu alt "Seaded" menüüs.

 

2. Administraator siseneb alamlõiku "Organisatsioonid" läbi alalõigu "Administraator" menüüs ja sisestab Organisatsioonide nimekirja päises asetseva filtri parameetri "Nimi" lahtrisse vajaliku Organisatsiooni nime või selle osa ja aktiveerib filtri nupuga filtrinupp . Siseneb Organisatsiooni andmetesse läbi rea alguses asetseva nupu.

 

3. Avanenud Organisatsiooni andmete vormis kliki sakile "Tellimused" ja avaneb Organisatsiooni Teadetele registreerumise nimekiri. Registreeringu saab sisestada kas ühe Teate kaupa või mitmele korraga.

 

Näidis: Organisatsiooni Kasutajate teadetele registreerumiste nimekiri

tellimused

 

NB! E-posti teadetele regitreerimise võimalused:

- 1-le teatele registreeritakse  1 või mitu saajat;

- mitmete teatele korraga registreeritakse 1 või mitu saajat.

- x-Tee teate saamiseks peab Organisatsioonile olema väljastatud x-Tee kasutaja roll

 

 

4. Organisatsiooni kasutajatele uue registratsiooni sisestamiseks Teadetele kliki nupule plus nimekirja päises ja avaneb uus Teadetele registreerumise vorm.

 

Näidis:

 

tellimus2

 

6. Infoblokk "Peamine", vali esiteks teavitamise viis valikust klikiga "Teavitamise meetod" - täitmiseks nõutud väli kuna sellest oleneb millised teated ilmuvad järgnevalt valikusse "Teade" (kas E-post või x -Tee Teated);

 

teated3

 

 

7. Valides teavitamise meetodiks "x-Tee": Sadamaga seotud teatele registreerumine

ilmub "Teavitamise meetod" rea allal lisarida "x-Tee kasutaja ametikoht (õigused)" koos valikuga

 - vali valikust vajaliku ametikohaga x-Tee kasutaja

 

teade5

 

 

 

 

8. Valides teavitamise meetodiks "E-post" (vt. Näidist all):

ilmub "Teavitamise meetod" rea allal lisarida "E-post" koos lahtriga

 - sisesta lahtrisse teavitatava/te E-posti aadress/id

 

teade6

 

 

 

9. Vali Teate keel (täitmiseks nõutav väli): sisesta väljale "Keel" valikust klikiga sobiv - kas eesti- või inglise keeles

 - Teade hakkab saabuma vastavas keeles loodud malli alusel (vt. alalõiku "Teatemallide seadistamine").

 

NB! Infobloki "Peamine" väljad peavad olema täidetud, vastasel juhul ilmub salvestamisel ekraanile vastavasisuline veateade.

 

10. Infoblokk "Teade" (vt. Näidist all)

 

10.1. sisesta valikust "Teade" vajalik lahtrisse ja kliki järgnevalt samal real nupule "Lisa" . Sisestatav Teade registreerub nimekirja ülemiseks.

 

E-posti teated on gruppeeritud vastavalt: Sadamatega seotud teated; Intsidentidega seotud teated; Jäätmetega seotud teated; Jäämurdjaga seotud teated

SARNASELT võimalik sisestada mitu teadet jäerjest. Teate eemaldamiseks vajadusel kliki nupul delete vastava kirje rea lõpus nimekirjas infoblokis "Teade".

 

 

Näidis: Tellimusse lisatud sadamaga seotud e-posti teade

emails

 

 

10.2. OLENEVALT valitud e-posti teatest, ilmuvad järgnevalt:

 

10.2.1. infoblokki "Peamine" lisaread, koos vastava grupi aktiviseeritava märkeruuduga   - 1. "Kõik sadamad" ; 2. Kõik jäätmete tüübid" ; "3. Kõik intsidendi tüübid; 4. "Kõik jäämurdjad" ("vaikimisi" märkeruudud deaktiveeritud ja E-posti sõnumi valimisel infoblokis "Teade" ilmuvad ekraanivormi paremale äärele  vastavad lisainoblokid p.10.2.2);

 

10.2.2. NB! AINULT JUHUL kui märkeruudud p.10.2.1. pole aktiviseeritud, ilmuvad ekraanivormi paremale äärele vastavate valikutega lisainfoblokid: "Sadam";"Jäätmete tüüp"; "Intsidendi tüüp"

ja "Jäämurdja". Olenevalt valitud sõnumist ilmuvad vastavad infoblokid automaatsel kas ühe- või mitme kaupa.

 

vt. tegevuseid järgnevatest alamlõikudest: Sadamaga seotud teadetele registreeringu seadistamine; Jäätmetega seotud teadetele registreeringu seadistamine ; Intsidentidega seotud teadetele registreeringu seadistamine ; Jäämurdjaga seotud teadetele registreeringu seadistamine

 

 

11.   Konkreetselt Teatelt Organisatsiooni Kasutaja/te registreeringu eemaldamiseks

 

11.1. kliki nupule minus, Organisatsiooni Kasutajate teadetele registreerumise nimekirjas, vastava rea taga (vt. Näidist p.3).

 

 

12. Organisatsiooni Kasutaja/te vabastamiseks konkreetse E-posti teate saamisest

 

12.1. kliki nupule minus, konkreetse Tellimuse ekraanivormi infoblokis "Teade", vastava Teate nimetuse rea taga nimekirjas (vt. Näidist p.10.1.)

 

 

 

 

Lisaks:

Selleks, et Organisatsioonil oleks võimalik saada Teateid x-Tee kaudu, peab tal olema seadistatud side läbi x-Tee EMDE`ga (MKM´i turvaserveriga).