Organisatsiooni registreerimine Süsteemis

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine >

Organisatsiooni registreerimine Süsteemis

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Organisatsiooni Süsteemis registreerida saab ainult Administraator.

 

2. Sisene Organisatsioonide nimekirja läbi alamlõigu "Organisatsioonid" alalõigu all "Administraator".

 

3. Kontrolli kas sellist Organisatsiooni ei ole Süsteemi juba sisestatud: sisesta nimekirja päises asetseva filtri parameetri "Nimi" lahtrisse sisestatava Organisatsiooni nimi või selle osa ja aktiviseeri filter nupuga filtrinupp.

 

ORG3

 

4. Kui otsingu tulemused sellist Organisatsiooni ei andnud, sisesta see Süsteemi nimekirja päises asetseval nupul plus klikkimisega.

 

5. Avaneb uus "Juriidiline isik" vorm, sakiga "Organisatsioon"

 

jur1

 

 

6. Täida võimalusel kõik väljad infoblokkides "Üldine informatsioon", ja "Kontaktandmed" (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus"). Juhul kui Organisatsiooni näol tegemist Laevaomanikuga, aktiviseeri ka väli "Laevaomanik" (sisesta "linnuke" ruutu).

- koheselt avaneb välja all lisaväli "IMO number". Sisesta väljale vastav 7-kohaline arvkood (Süstem kontrollib, et väljale sisestatud 7 numbrit ainult).

 

NB! Organisatsiooni Registrikood pole kohustuslik juhul kui tegemist on Laevaomanikuga.

 

6.1. EORI numbri kehtivuse kontroll

IMOC

 

EORI numbri olemasolul lahtris "EORI number" on võimalik klikiga nupule  -  "Kontrolli EORI kehtivust" kontrollida sisestatud EORI numbri kehtivust SOAP-teenusega. Juhul kui EORI number korrektne ilmub lahtri ette roheline greenbul RING-tähis ja kursori suunamisel sellele, ilmub tekst "EORI on kehtiv". Juhul kui andmebaasis lisaks olemas aadressiandmed edastuvad vastavad andmed  automaatselt infobloki "Kontaktandmed" vastavatele väljadele.

Juhul kui EORI number ei ole korrektne ilmub punane redbul RINGtähis ja kursori suunamisel sellele ilmub tekst "EORI ei ole kehtiv".

 

Nupu klikkimisel saadud staatuse andmeid ei salvestat ehk siis ekraanivormisulgemisel staatuse andmed kaovad (kontrollimiseks tuleb klikkida uuesti). Sideprobleemide korral serverite vahel ilmub EMDE kasutajatele vastavasisuline veateatis.

 

 

7. Andmed infoblokis SAP:

- "Kliendikood" - Agendifirmale veeteetasu arvestamiseks sisestatav tunnus SAP´i jaoks, sisestab VA Finantstöötaja.

- "Saldo" - väli veeteetasu summa väljatoomiseks, milline veel konkreetseks hetkeks Organisatsiooni poolt tasumata. Aktiviseerub pärast SAP Kliendikoodi sisestamist Organisatsioonile.

 

8. Salvesta oma tegevus nupuga save.

 

 

 

Lisaks:

Organisatsioonile võimalik koheselt lisaks järjest teostada vajalikud seadistused ka sakkide alt "Rollid" ja "Tellimused" (vt. vastavalt alamlõike "Organisatsioonile rollide määramine" ja "Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine". Lisaks võimalik koheselt sisestada Organisatsioonile samas ka Kontoadministraatorit (vt. järgnevalt alamlõiku "Kontohalduri määramine").

Organisatsiooni eemaldamine "Organisatsioonid" nimekirjast võimalik Administraatori poolt ainult hetkeni kuni Organisatsiooniga seoses Süsteemi salvestatud esimene info.