Organisatsioonile Kontoadministraatori määramine

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Organisatsiooni registreerimine Süsteemis >

Organisatsioonile Kontoadministraatori määramine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Organisatsioonile Süsteemis Kontoadministraatorit määrata saab ainult Administraator.

 

2. Sisene Organisatsioonide nimekirja läbi alamlõigu "Organisatsioonid" alalõigu all "Administraator".

 

3. Sisesta nimekirja päises asetseva filtri parameetri "Nimi" lahtrisse otsitava Organisatsiooni nimi või selle osa ja aktiviseeri filter nupuga filtrinupp ja avaneb konkreetse Organisatsiooni andmetega vorm "Juriidiline isik", mille alumises osas Organisatsiooniga seotud kasutajate nimekiri (vt. näidet all).

 

Näide:

 

user11

 

4. Valikust "Kasutaja" vali klikiga vajalik isik ja sisesta ta Organisatsiooni Kasutajate nimekirja nupuga "Lisa" (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus"). Andmeid salvestada võib/saab sisestamise protsessi ajal nii sammude kaupa kui ka lõpus korraga.

 

user2

5. Järgnevalt sisene loodud/olemasoleva Kasutaja andmetesse nimekirjas vastava rea alguses asetseva nupu user kaudu.

 

user4

 

6. Sisesta õiguste kehtivuse aeg väljale "Kehtib alates" ja nende lõpp "Kehtiv kuni" (soovitatavalt).

7. Väljale "Volitus", laadi üles Organisatsiooni poolne taotlus selle registreerimiseks Süsteemis (seal arvatavasti ka näidatud Organisatsiooni poolt määratud Kontoadministraatori isik)

8. Väljale "Roll" sisesta KINDLASTI Kasutajale põhiroll.

9. Infoblokis "Roll" aktiviseeri real "Kontoadministraator" KINDLASTI märkeruut (sisesta "linnuke"), tulbas "Aktiivne roll".

10. Salvesta andmed nupuga save. Andmeid võimalik salvestada nii astmete kaupa sisestamis protsessi käigus, kui ka korraga, pärast sisestamise lõpetamist

 

 

Reegel: Kontoadministraatori puhul Süsteemis on tegemist lisarolliga, mida saab ainult määrata Kasutajale juba väljastatud põhirolli juurde.