OMF

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Väljumise dokumentide vormistamine > Lasti klaarimine väljumisel (EKSPORT) >

OMF

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

OMF andmed sisestab Manifesti juurde ja edastab EMTA´le Laevaagendi firma kasutaja, volitatud Deklarant (KSIE) või vajadusel ka Administraator.

OMF ekraanivormi saab täita alles pärast Ekspordi lastimanifestide ekraanivormi kohustuslike väljade täitmist ja Deklaratsiooni/de esitamist.

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "9.Dokumendid" (Väljumisel). Sisene vajaliku Ekspordi lastimanifesti andmetesse läbi nupu LME , Lastimanifestide nimekirja vastava rea alguses ja vali sakk "3.OMF".

 

4. Täida avaneva OMF vormi (vajalikud) väljad.

 

- rida "Kliendi viitenumber (LRN)                - tekstiväli, sisesta lahtrisse kliendi viitenumber (Local reference number);

- rida "Tolliviide (MRN)"                        -positiivse vastuse korral EMTA süsteemist EMDES`sse edastatav number ;

- rida "Kaubasaadetise viitenumber"        - tekstiväli, sisesta kaubasaadetise viitenumber;

- rida "Reisi viitenumber"                - tekstiväli, sisesta reisi viitenumber;

- rida "Brutokaal" (kg)                        - numbriväli, sisesta brutokaalkilodes.

- rida "Konteinerite arv"                        - numbriväli, sisesta konteinerite arv.

"

Näidis: OMF vorm

 

omf10

 

5.Sisesta (vajalikud) andmed infoblokki "Lisatud dokumendid/sertfikaadid:

 

- rea lahter "Dokumendi tüüp"        -                                - sisesta väljale dokumendi või selle numbri nimetus/selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

(Vajadusel) kasuta sobiva Dokumendi tüübi koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

Klikkimisel avaneb Dokumendi tüübid loend: vajaliku dokumendi tüübi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

- rea lahtrid "Dokumendi viitenumber"        -                        - tekstiväli, sisesta/kopeeri lahtrisse käsitsi vastav number;

- rea lahter "Dokument"                                                - kliki nupule "Vali" lahtris ja laadi Süsteemi üles vastav dokument (standardne faili üleslaadimise protsess tööjaama kõvakettalt);

- nupp "Lisa", samal real                                                - kliki nupul, uue Dokumendi rea kirje lisamiseks infoblokki.

 

REA EEMALDAMISEKS vastavas nimekirjas                                - kliki nupul minus, nimekirja vastava rea lõpus .

SALVESTAMINE: salvesta Kauba andmed nupuga save .

 

 

6. OMF kirjete sisestamine Manifesti ja vajadusel nende muutmine (vt. Näidist 4).

OMF kirjete sisestamiseks loodud 3 moodust:

 

6.1. OMF kirjete genereerimine ECS`ist (vt. Näidist p. )

- kliki nupul "Genereeri ECS´ist";

- genereerunud kirjed reastuvad OMF kirjete tabelisse üksteise alla;

 

execs

 

 

6.2. OMF kirjete genereerimine lüüsist

- kliki nupul "Vali lüüsist";

- avaneb ECS deklaratsioonide nimekiri;

- vajaliku rea andmete sisestamiseks kliki nupul vali2 vastava rea lõpus

 

ecslyys3

 

 

- OMF kirjete tabelisse sisestub uus OMF kirje rida, milles valitud MRN. Mitme OMF kirje lisamiseks tabelisse teosta protsessi sarnaselt mitu korda.

 

 

ecslyys5

 

 

 

6.3. OMF kirje käsitsi lisamine ja eemaldamine vajadusel

 

- kliki nupul pluss OMF kirjete tabeli päises ja avaneb uus deklaratsiooni vorm:

 

omfadd

 

- täida avaneva "Kaup" vormi vajalikud väljad:

- rida "Tolliviide(MRN)                                - tekstiväli, vajadusel võimalik MRN numbri sisestamine/muutmine käsitsi;

- rida "Kaubapositsioon deklaratsioonil"                - numbriväli, sisesta kauba positsiooni number deklaratsioonil;

- rida "Osaliselt väljuva kauba brutokaal"        - numbriväli, sisesta osaliselt väljuva kauba brutokaal kilodes;

- rida "Osalise väljumise tunnus"                        - märkeruut, aktiviseerida vajadusel (ja alla ilmub juurde infoblokk "Pakendid").

 

 

Näidis: uus "Kaup" ekraanivorm

newkaup2

 

 

NB! OMF'i deklaratsiooni lisamisel vaikimisi pakendeid ei kuvata  -  pakendid ilmuvad alles siis, kui ekraanivormis aktiviseeritakse märkeruut "Osalise väljumise tunnus"

 

newkaup

 

 

 

infoblokk "Konteineri number"                                - sisesta (vajadusel)väljale konteineri number ja kliki järgnevalt samal real asetsevale nupule "Lisa". Mitme konteineri lisamiseks teosta sama protseduuri mitu korda ja konteinerid reastuvad samasse nfoblokki nimekirjana üksteise alla;

 

infoblokk "Pakendid":                                

täida iga pakendi kohta vastava rea lahter:

- rea lahter "Pakendi tüüp"                                         - sisesta väljale pakendi või selle koodi nimetus/selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

(Vajadusel) kasuta sobiva pakendi tüübi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

Klikkimisel avaneb Pakendi tüübid loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva pakendi tüübi/koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres.

 

- rea lahtrid "Pakendite arv", "Pakendamata kauba tükiarv",        -numbriväljad, sisesta lahtrisse käsitsi vastav number;

- rea lahter "Pakendi markeering"                                - sisesta/kopeeri lahtrisse vastav pakendi markeering.

- nupp "Lisa" samal real                                                - kliki nupul, uue Pakendi rea kirje lisamiseks infoblokki.                                                                

 

 

REA EEMALDAMISEKS vastavas nimekirjas        - kliki nupul minus, nimekirja vastava rea lõpus .

 

Deklaratsiooni käsitsi lisamiseks OMF´i                                - pärast vormi täitmist, kliki nupule "Jah" dialoogis "Luua uus" vormi päises.-

SALVESTAMINE: salvesta manifesti andmed kas kohe nupuga save või hiljem koos OMF andmete saatmisega EMTA`sse.

 

 

 

7. OMF manifesti esitamiseks, sisesta andmed manifesti vormi infoblokki "Manifesti esitamine" (vt. joonist p.4):

 

- rida "Esitamise koht"                                                - tekstiväli, sisesta lahtrisse OMF manifesti esitamise koht;

- rida "Väljumistolliasutus"                                        - valikväli, sisesta väljale vastava tolliasutuse kood või selle osa ja vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

(Vajadusel) kasuta sobiva tolliasutuse leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

Klikkimisel avaneb Tolliasutused loend: vajaliku koodi sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

- KLIKI NUPUL "Esita manifest" samas infobloki all.

 

TULEMUS

 

Süsteem

- salvestab andmed ja edastab need EMTA´sse;

 

-logidesse sisestub kirje rida "Väljumismanifest saadetud" (vt. lisatud Näidist1 allpool)

positiivse vastuse korral EMTA süsteemist, sisestub OMF manifesti MRN number /reale "Tolliviide (MRN)"/ ja logi vastusesse reale ilmub kirje "Manifest aktsepteeritud" (MRN saadud);

negatiivse vastuse korral EMTA süsteemist sisestub logi vastusesse reale ilmub kirje "Operatsioon tagasilükatud"koos hisega KREST Kliki tähisel ja vaata probleemi sisu. Teosta järgnevalt vajalikud parandused OMF manifesti andmetes ja saada OMF manifest uuesti EMTA`sse (kuni tulemuseni "OMF manifest aktsepteeritud").

 

 

8. OMF manifesti kinnitamiseks (ainult pärast MRN´i saamist), kliki nupul "Kinnita manifest"

 

TULEMUS

Süsteem

- salvestab andmed ja edastab need EMTA´sse .

 

-logidesse sisestub kirje rida "Väljumismanifesti kinnitus saadetud" (vt. lisatud Näidist p.10)

positiivse vastuse korral EMTA`st , ilmub logi vastusesse reale kirje "Väljumismanifest kinnitatud";

negatiivse vastuse korral EMTA süsteemist ilmub logi vastusesse reale kirje "Operatsioon tagasilükatud" koos hisega KREST Kliki tähisel ja vaata probleemi sisu. Teosta järgnevalt vajalikud parandused OMF manifesti andmetes ja saada kinnitatud OMF manifest uuesti EMTA`sse (kuni tulemuseni "Väljumismanifest kinnitatud").

 

 

9. Väljumise kinnitamiseks, kliki järgnevalt nupul "Kinnita väljumine" (ainult pärast kinnitatud OMF manifesti kinnitamist EMTA poolt):

 

TULEMUS

Süsteem

- salvestab andmed ja edastab need EMTA´sse.

 

-logidesse sisestub kirje rida "Väljumise kinnitus saadetud"(vt. lisatud Näidist p.10)

positiivse vastuse korral EMTA süsteemist, ilmub logi vastusesse reale kirje "Väljumine kinnitatud";

negatiivse vastuse korral EMTA süsteemist ilmub logi vastusesse reale kirje "Operatsioon tagasilükatud" koos hisega KREST Kliki tähisel ja vaata probleemi sisu. Teosta järgnevalt vajalikud parandused andmetes ja saada Väljumise kinnitus uuesti EMTA`sse (kuni tulemuseni "Väljumine kinnitatud").

 

 

 

10. OMF sõnumite edastuse ja vastuste staatuse jälgimiseks, kliki vormi sakil "4.Logid".

 

Näidis:

logs

 

vajadusel on võimalik vaadata Süsteemi poolt saadetud/saadud XML-failide sisu, klikkides vastaval nupul xml logides:

- real "Sõnum"- Süsteemi poolt EMTA Süsteemi edastatud XML;

- real "Tulemus" - EMTA Süsteemist saadud XML vastus;

- samuti on võimalik näha saadetud/vastatud XML´ide saatmise aegasid (lahtrid "Saatmise aeg"/"Kättetoimetamise aeg").

 

 

Näidis: veateate sisu näidis

 

errors