Olemasoleva sõidugraafiku muutmine/sulgemine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Sõidugraafikud >

Olemasoleva sõidugraafiku muutmine/sulgemine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sõidugraafiku muutmise õigus Süsteemis on Laevaagendi firma kasutajal ja samuti ka Administraatoril.

 

Sõidugraafiku muutmine tähendab sisuliselt olemasoleva graafiku sulgemist ja uue loomist. Uus muudetud sisuga graafik peab olema eelnevalt loodud alguse ajaga, mis hilisem vana graafiku sulgemise ajast. Eelneva graafiku alusel genereerunud LK´ed, mida ei kasutata, tuleb järgnevalt VAJADUSEL Süsteemis tühistada (vt. tegevusi alamlõigu alt: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused" > "LK loomine" > "LK tühistamine").

 

 

1. Loo eelnevalt uus vajalike parameetritega sõidugraafik, vastavalt kirjeldusele eelnevas alamlõigus "Uue sõidugraafiku loomine" (vaata, et uude sõidugraafikusse ja muudetavasse/suletavasse sõidugraafikusse sisestatavad ajad oleksid vastavad).

 

2. Olemasoleva graafiku muutmiseks/sulgemiseks, leia see kõigepealt Sõidugraafikute nimekirjast alalõigu alt "Seaded" > "Sõidugraafikud" ja kasuta selleks nimekirja päises asetsevat filtrit (vt. filtrite kasutamise abiks alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

graafik

 

3. Sisene sõidugraafikusse klikiga nupul SG vastava rea alguses.

 

4. Avanevas Sõidugraafiku vormis, muuda väljal "Kehtib kuni" aega vastavalt vajadusele, kas käsitsi või kasutades selleks kalender-funktsiooni ja salvesta oma tegevus nupuga save.

 

SG2

 

 

TULEMUS

 

ükski loodud LK Süsteemist ei kao;

juhul kui sõidugraafiku alusel LK´ed juba genereerunud, siis tuleb Agendil või Administraatoril need järgnevalt Süsteemis käsitsi tühistada (vt. tegevusi alamlõigu alt: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused" > "LK loomine" > "LK tühistamine").

 

 

Lisaks:

NB! Juhul kui genereeritud LK´smuudetakse ETA, siis rohkem vana ETA´ga LK´sid järgneval sõidugraafiku automaatsel genereerimisel, juurde ei looda.