Munsterroll väljumisel

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Lihtsustatud laevakülastused > Munsterroll >

Munsterroll väljumisel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saki alla "Munsterroll", infoblokis "Väljumisel" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

 

- laevapere liikmete andmete impordi võimalus XML või XLS ja ka XLSX failist - "Import XML/XLS/XLSX`ist";

- väljumise Munsterrolli andmete käsitsi sisestamise võimalus ja samas ka üleslaaditud faili muutmise võimalus;

- lisaks on võimalik vajadusel eksportida/salvestada väljumise Munsterrolli andmed Süsteemist Excel´isse;

- sisestatud Munsterrolli andmete korraga eemadamise võimalus;

- laevapere liikme/te nimekirjast käsitsi eemaldamise ja nimekirja sisestamise võimalus ühe kaupa.

- väljumise munsterrolli väljatrükkimise võimalus  (nupp "Trüki (FAL5")

(vt. tegevusi: "Süsteemi töö" > "Alalõik Peamine " > "Lihtsustatud laevakülastused (LLK)" > "Munsterroll väljumisel (LLK)" ;

 

Näidis: LLK väljumise Munsterrolli ekraanivorm

 

LLKcrew1

 

nupp excel4   -   Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-failide vastavad mallid, mida Kasutajad saavad nupul klikkimiega alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt vajalike andmete sisestamiseks Süsteemi.

 

 

Näidis: ekraanivorm laevapere liikme andmete sisestamiseks Munsterrolli/andmete muutmiseks Munsterrollis käsitsi

 

llkcrew2

 

 

Lisaks:

LLK juures kasutatav funktsionaalsuste lahendus on suuremalt osalt sarnane LK juures realiseeritud funktsionaalsustega (vt. väljade kirjeldusi ja tegevusi alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" >"Saabumise dokumentide vormistamine"> "Munsterroll saabumisel").