Munsterroll väljumisel

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Väljumise dokumentide vormistamine >

Munsterroll väljumisel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LK´e Munsterrolli ja Laevapere varude deklaratsiooni andmed väljumisel sisestab Süsteemi Laevaagendi firma kasutaja (vajadusel ka Administraator).

 

Laevapere liikmete andmete LK´e juurde sisestamise võimalused:

1. andmed kopeeritakse LK´e saabumise Munsterrolli andmetest

2. skaneeritud dokumendina Saabumise Ülddeklaratsiooni ekraanivormi kaudu;

3. või kasutada selleks XLS/XML/XLSX formaadis dokumendi üles laadimise võimalust;

4. või sisestada andmed käsitsi LK´e saki ekraanivormi "Munsterroll" väljumisel kaudu (samale ekraanivormile kopeeritud ka XLS/XML/XLSX formaadis dokumendi üles laadimise võimalus). Sama funktsiooni võimalik kasutada ka üles laaditud faili andmete järgnevaks korrigeerimiseks vajadusel käsitsi - otse nimetatud ekraanivormi sees.

 

 

1. Munsterrolli andmete kopeerimiseks saabumise Munsterrolli andmetest väljumise dokumenti:

 

1.1. Väljumise Munsterrollile, Saabumise Munsterrolli aluseks võtmiseks (kopeerimiseks), kliki nupule "Kopeeri saabumise andmed" ekraanivormi päise all paremas ääres ja andmed kopeeruvad Väljumise Munsterrolli vormi. Vajadusel on võimalik kopeerunud nimekirja järgnevalt korrigeerida.

 

main_menu_main_vessel_calls_departure_crew_list

 

 

-  Vajadusel eemalda kõik andmed kopeerunud nimekirja väljadelt klikiga nupul "Eemalda kõik"

 

Näidis: saabumise Munsterrolli andmed kopeeritud väljumise Munsterrolli ekraanivormi

 

crewD3

 

 

P.S. Andmed "Ülddeklaratsioon" Väljumisel ekraanivormi lahtrisse "Munsterroll" sisestuvad automaatselt.

 

 

2. Väljumise Munsterrolli andmete üleslaadimiseks skaneeritud dokumendina:

 

2.1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2.2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

2.3. Sisene LK`se vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Väljumisel)".

 

Näidis: väljumise "Dokumendid" ekraanivorm

 

crewD1

 

2.4. Sisesta infobloki "Ülddeklaratsioon" väljale "Munsterroll" käsitsi meekonna liikmete arv.

 

2.5. Infobloki "Skaneeritud dokumentide versioonid" reale "Munsterroll", laadi üles sobiva formaadiga vastavasisuline dokument, klikiga nupul "Vali" (standartne funktsioon faili üleslaadimiseks kasutatava tööjaama kõvakettale).

P.S. Sobivas formaadis XLS dokumendi saab eelnevalt alla laadida klikiga nupule excel4  samal real.

 

Näidis:  skaneeritud Munsterrolli dokumendi üleslaadimine saabumisel

 

crewD2

NB! Juhul kui Munsterrolli üldandmed sisestatakse Süsteemi saabumise Ülddeklaratsiooni ekraanivormi käsitsi, siis on vastava skaneeritud dokumendi üleslaadimine LK juurde kohustuslik (vastasel juhul ilmub salvestamisel vastavasisuline veateatis).

 

NB! Üles laadimiseks kokkuleppel lubatud ainult järgmistes formaatides skaneeritud dokumendid: PDF või pildifail TIFF, JPEG, JPG, PNG, EPS (teiste formaatide üles laadimisel ilmub vastavasisuline Veateatis: veateatis2

 

NB! Juhul kui Süsteemi on LK juurde juba üles laaditud Munsterroll ja Laevapere varude deklratsioon XLS/XML või XLSX formaadis dokument infobloki all "Ülddeklaratsioon", siis ei ole enam järgnevalt võimalik üles laadida vastavate dokumentide skaneeritud versioone infobloki alla "Skaneeritud dokumentide versioonid". Samas kui dokumendid üle laadida vastupidises järjekorras säilub Süsteemis ka skaneeritud dokumendi versioon.

 

NB! Juhul kui Agendi poolt on juba õiges formaadis Munsterroll XML või XLS/XLSX fail üles laaditud saki alt "Dokumendid" Väljumisel, siis see avaldub koheselt nimekirjana juba ka saki all "Munsterroll" Väljumisel.

 

NB! Realiseeritud on funktsionaal mitme faili korraga Üles laadimiseks (multi-upload). Pärast esimese faili üleslaadimist on Süsteem kohe valmis järgmise dokumendi juurde laadimiseks (nupp "Vali" ilmub alati uuesti). Niimoodi võimalik järjest üles laadida mitu (erinevat) dokumenti - Süsteem genereerib ise automaatselt ZIP-faili (milles rohkem kui 1 fail). Kõik üles laaditud failid jäävad samasse alla ka eraldi näha.

 

 

3. Munsterrolli andmete üleslaadimine Süsteemi XML/XLS/XLSX faili abil

 

3.1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

3.2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3.3. Sisene LK`se vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Väljumisel)".

 

3.4. Laadi infobloki "Ülddeklarastioon" väljale "Munsterroll" üles vastavasisuline dokument klikiga nupul "Vali" (standartne funktsioon faili üleslaadimiseks kasutatava tööjaama kõvakettale).

P.S. Sobivas formaadis XLS dokumendi saab eelnevalt alla laadida klikiga nupule excel4  samal real.

 

Näidis: Munsterrolli andmete üleslaadimine saabumisel XML/XLS/XLSX dokumendi üles laadimisega

crewD4

 

 

3.5. Sobivas formaadis XLM/XLS/XLSX faili üleslaadimisel ilmuvad andmed "Ülddeklaratsioon" ekraanivormi lahtrisse "Munsterroll" automaatselt. Lisaks täitub automaatselt ka laevapere liikmete andmete ekraanivorm saki all "Munsterroll" Väljumisel (vt. Näidist p.4 all). Antud faili üles laadimise võimalus on kopeeritud ka nimetatud saki alla.

 

Näidis: "Dokumendid" Väljumisel ekraanivormi  kaudu üleslaaditud Munsterrolli XLS dokument

 

crewD5

 

 

 

 

4.  Munsterrolli andmete käsitsi sisestamine LK´e saki "Munsterroll" Väjumisel ekraanivormi kaudu (sama XLS/XML/XLSX formaadis dokumendi üles laadimise võimalus kopeeritud ka saki "Dokumendid" Väljumisel ekraanivormi). Sama funktsiooni on võimalik kasutada ka üles laaditud faili andmete järgnevaks korrigeerimiseks vajadusel - otse nimetatud ekraanivormi sees.

 

4.1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

4.2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

4.3. Sisene LK`se vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Munsterroll" (Väljumisel)".

 

crewD

 

 

 

Võimalused Laevapere liikmete ja nende varude deklarastiooni andmete sisestamiseks saabumise Munsterrolli:

 

4.3.1. andmed juba üles laaditud ekraanivormi "Dokumendid" Väljumisel kaudu või XML/XLS/XLSX dokumentvõimalik üles laadida ka antud ekraanivormist (vt. tegevusi eelnevat alamlõigust "Väljumise Ülddeklaratsioon"). Andmete avaldumine vastavalt

 

Näidisele: saabumise Munsterrolli andmed kopeeritud väljumise Munsterrolli ekraanivormi  (p.1.1).

 

4.3.2. laevapere liikmete andmete käsitsi sisestamine Munsterrolli laevapere liikme kaupa eraldi. Kliki nupule plus nimekirja vormi päises.

 

4.3.2.1. Avanevas uues "Laevapere liige" ekraanivormis sisesta andmed (vt. Näidist all: ekraanivorm Laevapere liikme andmete sisestamiseks):

 

- kohustuslik arvväli "Nr." - sisesta väljale järjekorra number;

- kohustuslik tekstiväli "Eesnimi" - sisesta väljale isiku nimi;

- kohustuslik tekstiväli "Perekonnanimi" - sisesta väljale isiku perekonnanimi;

- tekstiväli "Amet" - sisesta uue laevapere liikme amet;

- kohustuslik väli "Sünniaeg" - sisesta väljale sünniaeg kas käsitsi või kasuta selleks kalender-funktsiooni;

- valikväli "Sünnikoht" - sisesta väljale riigi nimi või selle osa (eesti keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv

- kohustuslik valikväli "Kodakondsusriik" - sisesta väljale riigi nimi või selle osa (eesti keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv;

- kohustuslik tekstiväli "Dokumendi number" - sisestav väljale dokumendi number (copy-paste);

- kohustuslik valikväli "Dokumendi väljastanud riik" - sisesta väljale riigi nimi või selle osa (eesti keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv;

- valikväli "Sugu" - sisesta valikust klikiga õige (mees või naine);

- valikväli "Laevale mineku sadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa või selle kood (inglise keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv;

- valikväli "Maalemineku sadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa või selle kood (inglise keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv;

- tekstiväli "Viisa number" - sisesta väljale viisa number (copy-paste).

 

CrewD6

P.S. Vajadusel kasuta vastavast Leotelust andmete sisetamiseks loendisse sisenemise nuppu  "Alusta valikut" luup kirje rea lõpus.

 

 

NB! Kasuta järgnevalt vajadusel nimekirja pööramiseks sobilikku kujusse nimekirja päises asetsevaid Sortereid ( vt. kirjeldust: "(C)ONE tarkvara lühikirjeldus" > "Abifunktsioonid"). Nimekiri avaneb alati kujul (sorteeringuga), milline oli kasutuses viimasel nimekirja külastusel (Deafault seisukord puudub).

 

5. Sisestada saab isikuid nii ühe kaupa kui ka mitu isikut järjest. Salvesta sisestatud andmed klikiga nupul save, kas iga isiku järel eraldi või pärast kõikide isikute sisestamist korraga. Mitme isiku sisestamiseks võimalik kasutada dialoogi "Luua uus" - "Jah", iga isiku andmete sisestamisele järgnevalt ja isikute andmete sisestamise lõpus alles salvestada andmed.

 

5.1. Munsterrolli toimetamise võimalused (vt. Näidist p.1.1. all):

 

isikuid on võimalik Munsterrollist eemaldad kõiki korraga, klikkides nupule "Eemalda kõik" nimekirja päise paremal ülemisel äärel;

isikuid on võimalik Munsterrollist eemaldada/Munsterrolli lisada ühe kaupa - kasuta isiku nimekirjast eemaldamiseks nuppu minus vastava kirje rea lõpus ja uue isiku sisestamiseks nuppu plus nimekirja päises ja ilmub jällegi uus ekraanivorm "Laevapere liige" (salvesta oma tegevus alati järgnevalt klikiga nupul save.)

laevapere andmete muutmiseks Munsterrollis, sisene vajaliku isiku andmetesse läbi nupu LPL1 vastava rea alguses, teosta vajalikud muudatused andmetes ja Salvesta oma tegevus alati järgnevalt klikiga nupul save.

 

 

 

6. Süsteemi p.1 või p.3 ja p.4 alusel sisestatud andmete alusel genereerub Süsteemis automaatselt saabumise "Munsterroll" Väljumisel printvorm  (PDF), vt. kirjeldust järgmisest alamlõigust  "Saabumise Munsterrolli printvorm (PDF)"

 

7. Dokumenti on muutmisel võimalik üles laadida vajadusel mitu korda ja esitamiseks tuleb see iga kord allkirjastada uuesti. Dokumenti saab edastada nii ühe kaupa kui koos teiste dokumentidega (vt. toiminguid elektrooniliseks allkirjastamiseks alamlõigust: " Süsteemi töö" > "Laevakülastused" > "LK loomine" > "Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine").

 

Kõik allkirjastatud ja edastatud dokumentide versioonid salvestuvad Dokumendi ajaloos (vt. selgitusi alamlõigus: "Süsteemi töö" > "Töölauad").

 

8. Munsterrolli andmete ekspordiks Süsteemist Excel`isse, kliki nupul "Saada Excel`isse", nimekirja päise paremas ääres - avanevas dialoogis (all) vali "Save as" ja salvesta nimekiri standardselt oma arvuti kõvakettale.

 

crewsave

 

NB! Andmete kontroll faili alla laadimisel (ekspordil) Süsteemist minimaalne ehk Süsteemist eksporditakse Excel`isse andmed täpselt sellisel kujul ja mahus, kui need sisestatud. Samas ei luba Süsteem aga üles laadida (importida) valesti/puudulikult vormistatud andmetega faili.

 

 

LISAKS:

 

- Süsteem ei luba salvestada puudulike andmetega "Laevapere liige" ekraanivormi.

 

P.S. Realiseeritud on tühikute automaatne kõrvaldamine esimese sõna eest ja tagumise sõna tagant

 

 

Näidis: Süsteemi üleslaaditud FAL4 faili mall (XLS)