Munsterroll saabumisel (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Saabumise dokumentide vormistamine (LLK) >

Munsterroll saabumisel (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LLK puhul kopeeruvad Väljumise Munsterrolli andmed automaatselt Saabumise Munserrolli andmeteks.

 

 

 

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

3. Kliki järgnevalt sakile "5.Munsterroll" Saabumisel.

 

Näidis: Munsterroll saabumisel (LLK)

LLKmrs

 

4. Saabumise Munsterrolli muutmise võimalused vajadusel:

 

4.1. toimetada olemasoleva nimekirja andmeid

4.1.1. Laevapere liikme eemaldamine nimekirjast klikiga nupule minus vastava rea lõpus (kirje rida kaob) või lisamine nimekirja klikiga nimekirja päises asetsevale nupule plus (avaneb uus Laevapere liikme andmete vorm)

4.1.2. kopeeritud laevapere liikmete nimekirja andmete käsitsi toimetamine, milleks siseneda konkreetse laevapere liikme andmetesse vastava rea alguses asetsevale nupule klikkimisega. Teosta parandused avanevas laevapere liikme ekraanivormis ja salvesta oma tegevused klikiga nupule save.

 

Näidis: täidetud Laevapere liikme andmete sisestamise vorm

 

LLKmrs1

 

P.S. Vajadusel kasutaja vastavast Leotelust andmete sisetamiseks loendisse sisenemise nuppu  "Alusta valikut" luup kirje rea lõpus.

 

4.2. vajadusel on võimalik eemaldada kõik kirjed Munsterrolli nimekirjast korraga klikiga nupul "Eemalda kõik". Laevapere liikmete andmete järgnevaks sisestamiseks Süsteemi on ettenähtud erinevad võimalused:

 

4.2.1. õiges formaadis Munsterrolli XML- või XLS - faili üleslaadimisel (laevapere liikmete arv sisestub automaatselt Ülddeklaratsiooni ekraanivormi vastavale väljale ja genereerub Munsterrolli trükiversioon). Lisaks täitub andmetega ka elektrooniline Munsterroli vorm saki all "5.Munsterroll" Saabumisel, mis on vajadusel samas järgnevalt käsitsi korrigeeritav).. Faili üles laadimine "XML / XLS" samal real - sisend "Vali" (Süsteem detekteerib üleslaaditava faili formaadi automaatselt) :

 

delete - nupp faili eemaldamiseks (klikkimisel fail kaob ja ilmub jälle nupp "Vali" faili Üles laadimiseks) , vt. Näidist p.3 all

 

Näidis: Munsterrolli XLS

 

XLScrew

 

 

 

NB! Nõue: Lahtrite nimetus võib olla erinev, kuid lahtrite järjestus peab alati olema sama (ja kuupäeva kirje formaat peab alati vastama Excel Data formaadile).

Süsteem ei luba üles laadida (importida) valesti/puudulikult vormistatud faili.

 

 

5. Munsterrolli on võimalik järgnevalt sisestada allkirjastamiseks ja edastamiseks Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi (Saabumise Munsterroll genereerub automaatselt pärast nupule "Allkirjasta ja saada" klikkimist, XML ja/või PDF v.a. juhul kui sisestatud ainult skaneeritud versioon)

 

6. Dokumenti on muutmisel võimalik üles laadida vajadusel mitu korda ja esitamiseks tuleb see iga kord digitaalallkirjastada uuesti. Dokumenti saab edastada nii ühe kaupa kui koos teiste dokumentidega (vt. toiminguid elektrooniliseks allkirjastamiseks alamlõigust: " Süsteemi töö" > "Laevakülastused" > "LLK loomine" > "Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (LLK)".

Kõik allkirjastatud ja edastatud dokumentide versioonid salvestuvad Dokumendi ajaloos (vt. selgitusi alamlõigus: "Süsteemi töö" > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > "LLK Töölauad").

 

7. Munsterrolli andmete ekspordiks Süsteemist Excel`isse, kliki nupul "Saada Excel`isse", nimekirja päise paremas ääres - avanevas dialoogis (all) vali "Save as" ja salvesta nimekiri standardselt oma arvuti kõvakettale.

 

8. Lisaks on võimalik välja trükkida Süsteemist automaatselt genereeruvat Saabumise Munsterrolli Ülddeklaratsiooni ekraanivormist, Süsteemi sisestatud andmetest (vt. Näidist: Saabumise ÜD vormistamine, alamlõigust "Saabumise Ülddeklaratsioon (LLK)":

- kliki nupule "Trüki", infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid", real "Munsterroll";

- automaatselt genereerub Saabumise Munsterroll.

 

 

Lisaks:

 

- käsitsi arvvälja "Munsterroll" täitmise korral Ülddeklratsiooni ekraanivormis - on järgnevalt kindlasti vajalik allkirjastatud skaneeritud originaaldokumendi üles laadimine infobloki "Skaneeritud dokumentide  versioonid " vastavale reale (all);