Munsterroll (Ilma lootsita sõidu õigus)

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud >

Munsterroll (Ilma lootsita sõidu õigus)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

NB! LK´le lootsitellimuse esitamise hetkeks peab Munsterroll olema Süsteemi sisestatud.

 

Funktsionaalsus mis võimaldab jälgida kas laeval on õigus siseneda sadamasse või lahkuda sadamast lootsita ja ega ta ei sisene või lahku lootsita ilma vastava õiguseta.

Osa laevu on lootsimise kohustusest vabastatud juba oma tüübi alusel. Lisaks saab laev lootsi tellimise kohustusest vabaks kui tema pardal on lootsitasõidu õigust omav isik, reisilaevadel nõutakse vähemalt kahte sellist isikut. Lootsitasõidu õigus antakse vaid kindla sadama jaoks vastava eksami sooritamisel.

Funktsionaalsus käivitub ettemääratud ajal enne eeldatavat saabumise või lahkumise aega ja kontrollib:

Kas laeval on loots tellitud.

Kui pole siis kas laev on oma tüübi poolest lootsimisest vabastatud.

Kui pole siis kas laeva meeskonna nimekirjas on lootsitasõidu õigusega isik selles sadamas, reisilaeval kaks sellist isikut.

 

NB! Lootsitasõidu õigusega isikut kontrollitakse selleks hetkeks sisestatud meeskonna nimekirja versioonist, mitte viimati digiallkirjastatud meeskonna nimekirjast ja digiallkirjastatud nimekirja olemasolu pole isegi vajalik.

 

Kui kontroll tuvastab et laev üritab liikuda lootsita olukorras kus loots on nõutav saadetakse kiri vastavalt konfigureeritud e-kirja aadressidele. Kiri sisaldab laevakülastuse peamisi andmed, laevaagendi firma andmed ja kui on olemas mõni digitaalselt allkirjastatud dokument sellel laevakülastusel mis seotud selle sõidusuunaga siis ka viimati digitaalselt allkirjastanud isiku andmed.

Tingimused millal laev on vabastatud lootsi tellimise kohustusest oma tüübi alusel:

Sõjalaev

GT alla 500

Kui eesti lipu all olev laev ja GT alla 20 000;

LISAKS laeva andmetes vastav märkeruut „Lootsimisest vabastatud“ (märkeruut dubleeritud saki alla „Vabastused“), laeva lootsimisest vabastamiseks käsitsi – ei sõltu eelnevast kahest tingimusest

Laeva tüübid võivad kuuluda gruppidesse:

Sõjalaev

Reisilaev

Kalalaev

Õppelaev

Neid gruppe konfigureerib administraator ja neid kasutatakse mitmesuguste süsteemsete algoritmide jaoks (Süsteemi osad > Administraator > Süsteemi seadistused > sakk „4. Laeva tüübi grupid“). Siin on olulised grupid Sõjalaev ja Reisilaev. Kontroll käib laevakülastuse laeva tüübi gruppidesse kuulumise alusel.

 

Kontrollimaks kas isikul on lootsitasõidu õigus mingis sadamas on süsteemi loendite hulgas loend Lootsitasõidu õigus. Seal on nimekiri isikutest ja nende õigustest. Nimekirjas on järgmised andmed:

Näidis: VA nimekiri spetsialistidest, kellele väljastatud lootsita sõidu õigus Eesti sadamates

 

noloots

 

Eesnimi”, „Perekonnanimi”, „Amet”, „Sünniaeg”, „Tunnistuse nr”, „Kehtib kuni”, „Sihtsadam”, „Märkused”.

Välju „Amet”, „Tunnistuse nr”, „Märkused” kontrollimisel ei kasutata, need on nimekirja haldaja töö lihtsustamiseks.

Eesnimi”, „Perekonnanimi” ja „Sihtsadam” on kohustuslikud. Kui need olemas siis on õigus juba kontrollitav. Kui on antud ka „Sünniaeg” siis kasutatakse ka seda, peab täpselt kokku langema.

Kui on antud ka „Kehtiv kuni” siis sellest ajast edasi enam lootsitasõidu õigust ei ole.

On eraldi teated saabumise ja lahkumise jaoks (Teade lootsita laevakülastuse kohta väljumisel; Teade lootsita laevakülastuse kohta saabumisel), administraator saab sõltumatult seadistada aja mille võrra vastav kontroll käivitub enne eeldatavat saabumise (ETA) või lahkumise (ETD) aega.

vt. tegevuseid alamlõigust: "Süsteemi osad" > "Administraator" > "Süsteemi seadistused" > sakk "1.Peamine"  (vt. infoblokki "Automatiseeritud parameetrid")

Lootsiteenuse vajaduse kontroll enne aega ETA (minutit)

Lootsiteenuse vajaduse kontroll enne aega ETD (minutit)

Ka tellida saab neid sõltumatult ja erinevatele e-kirjade aadressidele

NB! sõnumid tulevad max 10 min hiljem (aja täitumise kontrolli mehhanism töötab iga 5 min järel)

Sõnumi näidised:

Teade lootsita laeva saabumisest (15LK-00509)

 

 
Lootsita laeva saabumine, laev CELEBRITY INFINITY, IMO 9189421, Muuga sadamas
kuigi laevapere hulgas ei ole lootsita sõidu õiguse omajaid.
 
LK 15LK-00509
Kapten : Keegiteine
Saabumine - aeg (ETA): 2015-12-03T14:10:00, agent : VEETEEDE AMET, Tel: +372 6205 500, E-mail: emde@vta.ee
Lahkumine - aeg (ETD): , agent : VEETEEDE AMET, Tel: +372 6205 500, E-mail: emde@vta.ee
 
Dokumendid allkirjastas:
Tarmo Kaldma
+ 372 6205 582
tarmo.kaldma@vta.ee
Faks: 53427850
Skype: tarkal
 
EMDE kasutajatugi:
e-mail: emde@vta.ee, tel. 6205 667 (E-R 8:00-17:00)

 

 

Teade lootsita laeva lahkumisest (15LK-00410)

 

 
Lootsita laeva väljumine, laev RAGNA, IMO: 9173329, Muuga sadamas
kuigi laevapere hulgas ei ole lootsita sõidu õiguse omajaid.
 
LK 15LK-00410
Kapten : 1
Lahkumine - aeg (ETD): 2015-11-09T00:00:00, agent : EDS SYSTEMS OÜ, Tel: +372 6409 609, E-mail: info@edss.ee
Saabumine - aeg (ETA): 2015-09-09T00:00:00, agent : EDS SYSTEMS OÜ, Tel: +372 6409 609, E-mail: info@edss.ee
 
Dokumendid allkirjastas:
Tarmo Kaldma
+ 372 6205 582
tarmo.kaldma@vta.ee
Faks: 53427850
Skype: tarkal
 
EMDE kasutajatugi:
e-mail: emde@vta.ee, tel. 6205 667 (E-R 8:00-17:00)