Makseteatise tühistamine

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine > Makseteatis/Kreeditmakseteatis >

Makseteatise tühistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Makseteatist vajaduseainult l tühistada saab ainult VA Finantstöötaja (või Administraator), enne SAP´i saatmist.

Tühistada on võimalik Makseteatiseid millistel puudub saatmise Staatus "Vastuvõetud".

 

Vajadusel võimalik nimekirjad eksportida koheselt Excel´isse klikiga nupul "Saada Excel`isse" (salvesta andmed kasutatava tööjaama kõvakettale ja kasuta järgnevalt lisaks Excel´i võimalusi andmete muutmiseks). Töötab ka alamandmete juures (kliki 2X andmereal).

 

 

1. Leia vajalik Makseteatis alalõigu alt: Peamine >> Makseteatised.

 

2. Kasuta vajaliku Makseteatise leidmiseks nimekirjast tabeli filtri ja sorterite võimalusi.

 

3. Sisene vajalikku, veel saatmata Makseteatisesse nupu mtbut ja Kreeditmakseteatisse nupu krbut kaudu, vasta rea alguses.

 

Näidis: täidetud ja saatmata Makseteatise vorm

 

makscanc

 

4. Makseteatise tühistamiseks kliki nupule "Tühista" vormis.

 

5. Salvesta oma tegevus klikiga nupul save või tühistamisest loobumiseks selle asemel kliki nupul tagasi .

 

 

TÜHISTAMISE TULEMUS:

Süsteem

- eemaldab Makseteatisest kõik selles sisaldunud/arvestatud LK´ed (neid võimalik lülitada veeteetasu arvestamiseks uude Makseteatisse järgnevalt);

- sisestab automaatselt "Veetasu (EUR)" reale summaks 0 EUR ja aktiveerib märkeruudu "Tühistatud" (samuti ka Makseteatiste nimekirjas);

- salvestab andmed - neid ei ole enam võimalik kasutada (READ ONLY);

 

Näidis: tühistatud Makseteatis

 

TÜHMT