Makseteatise allkirjastamine ja saatmin

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine > Makseteatis/Kreeditmakseteatis >

Makseteatise allkirjastamine ja saatmin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Makseteatist allkirjastada ja SAP´i saata saab ainult VA Finantstöötaja (või Administraator).

 

Vajadusel võimalik nimekirjad eksportida koheselt Excel´isse klikiga nupul "Saada Excel`isse" (salvesta andmed kasutatava tööjaama kõvakettale ja kasuta järgnevalt lisaks Excel´i võimalusi andmete muutmiseks). Töötab ka alamandmete juures (kliki 2X andmereal).

 

 

1.Sisene vajalikku Makseteatise vormi (mis ei oma veel saatmise Staatust "Vastuvõetud").

Näidis: makseteatise allkirjastamine

mtsign3

 

2.Kliki nupul "Allkirjasta eTokeniga ja saada"

3.Oota/vaata vastust SAP´i logide blokis.

 

SAP´i vastuse lühikirjeldus:

I vastus "Vastuvõetud" - saatmine õnnestus, andmed SAP´i poolt vastuvõetud.

TULEMUS

Süsteem:

- salvestab andmed;

- märkeruut "Saadetud" aktiviseerunud;

- ekraanile ilmus rida "Staatus"  - Saadetud , koos saatmise ajaga;

- ekraanile ilmus rida "Makseteatise DigiDoc - üles laaditud .ddog dokumendiga (millel nimeks viitenumber);

- kõik Makseteatise andmeväljad järgnevalt ainult READ ONLY;

- nupud "Tühista" ja "AllkirjastavadeToken`iga ja saada SAP´i" kaovad ekraanilt.

- vastavatele Agentidele edastub automaatselt e-posti teated koos Veeteetasu arvega (PDF) manuses (vt. Näidist all).

 

ERIJUHUS:

VA Finantstöötajale loodud võimalus SAP´i saadetud Makseteatise staatuse muutmiseks juhuks kui SAP´is ei tule korrektset vastusteadet Makseteatise edastumisest:

- Makseteatise ekraanivormi lisatud nupp "Parandada staatus ja saata teade":

- nupp hakkab ilmuma AINULT JUHUL kui Makseteatisele on EMDE´s genereeritud BDOC ja SAP´i edastatud Makseteatisvastuse staatus EI OLE    -  "Vastuvõetud";

- nupule klikkimisel ilmub algselt küsimuse dialoog: "Kas olete kindel., et see makse on SAP´is registreeeritud?", klikkida dialoogis "Jah" ja Süsteem: muudab Makseteatise staatuse automaatselt "Vastuvõetud" ning edastab vajalikud e-posti teated vastavatele Agentidele).

 

 

NB! VA Finantstöötajal on kohustus eelnevalt ALATI kontrollida, sellise Makseteatise registreerumist  SAP´is!

 

 

II vastus "Viga"        - saatmine ebaõnnestus, andmed SAP´i poolt mittevastuvõetud.

TULEMUS

Süsteem:

- salvestab andmed;

- kõik Makseteatise andmeväljad sisestamise võimalusega edasi;

- nupud "Tühista" ja "Allkirjasta eToken`iga ja saada SAP´i" jäävad ekraanile;

- veapõhjuste selgitamiseks vaadata SAP´i vastuse XML-faili sisu ;

- teostada vajalikud parandused Makseteatises, allkirjastada uuesti ja saata SAP´i.

 

 

III vastus "Sisemine viga" - toimus mingisugune Süsteemne tõrge - teade ei jõudnud SAP´ini / vastust SAP´ilt ei tulnud.

TULEMUS

Süsteem:

- salvestab andmed;

- kõik Makseteatise andmeväljad sisestamise võimalusega edasi;

- nupud "Tühista" ja "Allkirjasta eToken`iga ja saada SAP´i" jäävad ekraanile;

- vajalik pöörduda Arendaja poole vea põhjuse selgitamiseks;

- pärast vea põhjuse likvideerimist, allkirjastada uuesti Makseteatis ja saata SAP´i.

 

6. Juhul kui Makseteatis saadetakse Agendifirmale, millisel Süsteemi sisestamata Organisatsiooni andmete juures SAP Kliendikood, siis ilmub ekraanile veateatis:

 

client_code

 

SAP Kliendikoodi sisestamiseks, kliki nupule arrow ja viite alt avanevad vastava Organisatsiooni andmed. Sisesta Organisatsioonile SAP Kliendikood vastava lahtri väljale andmetes (vt. tegevuseid alamlõigu alt "Organisatsiooni registreerimine Süsteemis").

 

 

Sellele järgnevalt proovi Makseteatis uuesti allkirjastada ja SAP´i saata.

 

 

7. Juhul kui SAP´i saadetud vastus on "VIGA":

- kliki vastava rea "Tulemus" lahtris SAP´i saadetud XML faili tähisel xml ja vaata faili seest probleemi sisu. Teosta järgnevalt vajalikud parandused andmetes ja saada Makseteatis uuesti SAP´i (kuni tulemuseni "Vastuvõetud"). Pärast seda nupud "Tühista" ja "Allkirjasta eTokeniga ja saada" kaovad ekraanivormist.

 

 

mtsigned

 

 

 

LISAKS

 

Näidis: Agendile edastuv e-posti Teade Veeteetasu makseteatise koostamisest (teate sisu Administraatori poolt muudetav teatemallis). Teate manusesse lisab Süsteem automaatselt Makseteatise printvormi (PDF)

 

Sent: 1. detsember 2012. a. 12:31
Subject: Veeteetasu makseteatis (Viitenumber 549)

 

 
Tere!
 
Teile on saadetud veeteetasu makseteatis: Viitenumber 549.
 
Laevakülastused:
02LK-00176, ROMANTIKA, IMO: 9237589, Muuga, EE, 05-Aug-2002 00:59
12LK-00245, PAGOLA, IMO: 9339052, Muuga, EE, 23-Aug-2012 12:30
 
Küsimuste tekkimisel kirjutage some@email.ee või helistage argipäeviti numbrile 6 000 545.
 
Lugupidamisega,
TEST Dmitriy
VEETEEDE AMET
+372 6205 500
eva@vta.ee