Mõisted

Navigation:  (c)ONE tarkvara lühikirjeldus >

Mõisted

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tee on eraldi horisontaalne väli menüü all, millel avalduvad kõik Kasutaja poolsed tegevused andmetega - Sessioonid ja Vaated, vastavalt nende avamise järjekorrale (vt. jooniseid Tee ja Sessioon all). Kasutajal võimalik muuta Teel avalduvate sessioonide ja Vaadete sisu ning järjekorda vastavalt oma soovile. Sessioon sulgeb automaatselt kui temas sulgeda viimane Vaade. Sessiooni enda sulgemisel sulguvad kõik tema sees olnud Vaated. Sessiooni ei saa sulgeda juhul, kui see sisaldab salvestamata andmeid!

 

Sessioon on kasutaja poolt Süsteemis andmetega teostatavate toimingute visuaalne analoog. Selle sees on võimalik andmeid vaadata, sisestada või muuta. Töö lihtsustamiseks võib Teel avada mitu Sessiooni paralleelselt. Igat sessiooni peetakse eraldi. Juhul kui Sessiooni ühes ekraanivormis algab andmete muutmine, blokeerub kogu konkreetses Sessioonis sisalduv informatsioon automaatselt kasutamiseks teistele kasutajatele. Muutmisel olevad salvestamata andmed sessioonis:

• ei ole nähtavad teistes sessioonides (ka sama kasutaja teistes sessioonides);

• saavad kasutatavaks teistele kasutajatele alles pärast aktiivse kasutaja poolt oma tegevuse salvestamist (avalduvad vastavalt sellele, kas uued andmed salvestati või neist loobuti). Vt. alalõiku "Blokeeringud" .

 

Esimese sessiooni avamiseks Teel, valida menüüst vajalik alalõik.

Selleks, et avada uus sessioon vähemalt ühe aktiivse sessiooni olemasolul, tuleb hoides samaaegselt parema hiirenupuga „Shift” klahvi klaviatuuril, klikkida menüüs vajalikule alalõigule. Infosüsteem võimaldab luua Teele ühel kasutajal kuni 16 sessiooni ja hoida iga sessiooni salvestamata andmed ilma kasutaja aktiivse osalemiseta kuni 72 tund ja seejärel kustutab Süsteem salvestamata andmed Süsteemist automaatselt .

 

Vaade = ekraanivorm.lll

 

Joonis: Vaade

Joonis: Vaade

 

1. Vaade – Tee element andmete sisestamiseks vormi ( nimekirja), mida Kasutaja külastab. Vaadete vahel saab liikuda, klikates nendel parema hiirenupuga.

2. Eritunnuseks, mis eristab nimekirja andmete sisestamise vormidest on ikooni ülespoole keerdunud äär.

3. Aktiivse Vaate märgistus — sinine raam elemendi ümber.

4. Vaate sulgemise nupp, mille abil saab panna kinni osa elemente ( vorme ja nimekirju, milledes pole muudatusi tehtud) tee lühendamiseks. Jooksva vaate

jaoks võib kasutada menüü "Fail" all olevat käsku „Sulge Vaade”. Sulgemise nupu asemel võivad olenevalt Kasutaja tegevusest ilmuda järgmised nupud, mis kajastavad konkreetsete andmete sisestamise hetkeseisukorda ja ei luba vaadet sulgeda:

ring - näide, kui uus andmete sisestamise vorm on andmete sisestamiseks käima pandud, aga andmeid pole veel sisestatud. Selline vaade kaob Süsteemist iseenesest, kui ta pole enam jooksev (suundumisel mõnele teisele vaatele, selline tühi vaade lihtsalt kaob Süsteemist).

algus - näide, kui kasutaja alustas juba olemasoleva Vaate muutmist.

5. Sessiooni raam, mis ühendab Vaated tema sees.

6. Sessiooni sulgemise nupp. Jooksva sessiooni sulgemiseks võib kasutada ka menüü "Fail" all olevat käsku „Sulge Sessioon”. Juhul, kui sessioonis on mingis vormis tehtud muudatusi, tuleb enne sessiooni sulgemist need muudatused salvestada või loobuda nende salvestamisest. Vastasel juhul ei luba süsteem Sessiooni sulgeda.

7. Nupp Sessioonis salvestamata muudatustest loobumiseks, (võib kasutada ka menüü "Fail" all olevat käsku „Loobu Sessioonist”).

8. Nupp muudatuste salvestamiseks aktiivses Sessioonis. Jooksva Sessiooni salvestamiseks võib kasutada ka menüü „Fail” all olevat käsku „Salvesta Sessioon”.

 

Üldised selgitavad joonised.

 

Joonis: Tee

Joonis: Tee

 

 

 

>>> Tee

 

 

Joonis: Sessioonid 

Joonis: Sessioonid 

 

Iga avatud ekraanivorm Teel on tähistatud vastava ikooniga Teel. Vaadetes saab sessiooni siseselt liikuda parema hiireklahviga neile Teel klikates. Sessioonide vahel liikumiseks, liikuda samuti lihtsalt parema hiireklahviga vajalikule Vaatele Sessioonis klikates või kasutada Short-keys vastavaid võimalusi (vt. alalõiku Short-keys).

 

Tähelepanu

- Korraga saab aktiivne olla ainult üks Vaade / Sessioon.

- Andmed Süsteemis säiluvad alati seisukorras, millisesse nad jäid pärast kasutaja viimast sisenemist Süsteemi (ka interneti-side või elektrikatkestuste korral).

- Veateade puuduvate/vigaste väljade kohta kuvatakse ekraanile alles sessiooni salvestamise hetkel!