MID koodid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud > Laevaloendid >

MID koodid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

MID (Maritime Identification Digits) koodid Süsteemi üles laetud ühekordelt.

 

Andmed sisestatud ja käsitsi muudetavad Administraatori või Registrihalduri poolt.

 

 

Näidis: "MID koodid" nimekiri

 

MID1

 

 

 

Näidis: konkreetse "MID kood" ekraanivorm (READ ONLY)  ja sisend "Lipuriik" ekraanivormi

 

MID2

 

 

NB! MID-koodi sidumist Lipuriigiga saab teostada ainult "Lipuriigid" loetelu kaudu, konkreetse Lipuriigi andmete sisestuse ekraanivormi kaudu, sisend nupu all lipuriikBUT  (vt. tegevuseid alamlõigust "Lipuriigid")