Ümbersuunamistaotlus

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Saabumise dokumentide vormistamine > Lasti klaarimine saabumisel (IMPORT) >

Ümbersuunamistaotlus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ümbersuunamistaotlust EMTA´le esitada saab AINULT Laevaagendi firma kasutaja (vajadusel ka Administraator).

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene vajalikku LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Saabumisel).

VÄLI "Ümbersuunamistaotlus" on ekraanil nähtav ainult juhul, kui laeva saabub mitte EL´i sadamast.

 

4. Infoblokk "Ümbersuunamistaotlus" (vt. joonist all):

 

ust

- sisesta rea "Tegelik sisenemistolliasutus" lahtrisse vajaliku tolliasutuse kood või selle osa, vali klikiga ilmuvast nimekirjast vajalik lahtrisse.

(Vajadusel) kasuta sobiva Tolliasutuse koodi leidmiseks otsingu funktsiooni search, rea lõpus.

Klikkimisel avaneb Tolliasutuste loend: vajaliku Tolliasutuse sisestamiseks, kliki nupul vali2 sobiva rea lõpus. Kasuta sobiva koodi leidmiseks filtrit loendi päises. Otsingu tühistamiseks kliki nupul "Tühistada valik" ekraani paremas ülemise ääres. SALVESTA oma tegevus.

 

- kliki nupule "Saada" infobloki all.

 

TULEMUS (vt. Näidis 1 all)

Süsteem:

- salvestab sisestatud andmed;

- andmete saatmisele järgnevalt lisanduvad automaatselt rida"Esitaja", kus salvestub endmete esitaja Organisatsiooni nimetus ja rida "Staatus", kus salvestub Ümbersuunamistaotluse vastus EMTA süsteemist ja viimase vastuse esitamise aeg.

- lisaks on võimalik sama ekraani all vaadata Ümbersuunamistaotluse logisid (viimane logi alati kõige ülemine logide nimekirjas).

 

5. Saatmise tulemusena ilmub lisaks alumisse logide blokki ülevaade "Ümbersuunamistaotluse" saatmis/t/e ja EMTA süsteemi vastus/t/e kohta (Näidis 2).:

- juhul kui vastava Teate rea lahtrisse "Tulemus" ilmub veatähis KREST ja kirje "Ümbersuunamistaotlus tagasilükatud"(Näidis1), mis näitab, et "Ümbersuunamistaotlus" ei ole EMTA poolt aktsepteeritud. Kliki tähisel ja vaata probleemi sisu (Näidis3). Teosta järgnevalt vajalikud parandused saabumise dokumentide andmetes ja saada Ümbersuunamisteade uuesti EMTA`sse . Saada seni kuni saad vastuse "Ümbersuunamine aktsepteeritud".

 

Vajadusel on võimalik vaadata Süsteemi poolt saadetud/saadud XML-failide sisu, klikkides vastaval nupul logides xml:

- real "Sõnum"- Süsteemi poolt EMTA Süsteemi edastatud XML;

- real "Tulemus" - EMTA Süsteemist saadud XML vastus;

- samuti on võimalik näha saadetud/vastatud XML´ide saatmise aegasid (lahtrid "Saatmise aeg"/"Kättetoimetamise aeg").

 

 

Näidis1: Agendi poolt juba EMTA`sse saadetud Ümbersuunamistaotluse vorm

ust3

 

Näidis2: Ümbersuunamistaotluse logid

ust4

 

 

Näidis3: Ümbersuunamistaotluse logi veateatise sisu

 

ust5