Makseteatised

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine >

Makseteatised

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigus näha Makseteatiste nimekiri.

Agendifirmad näevad ainult enda Organisatsiooniga seotud Makseteatiseid (READ ONLY) (vt. tegevuste kirjeldust alamlõigust: "Süsteemi töö" >> "Veeteetasu arvestamine" >> "Veeteetasu makseteatiste vaatamine Agentide poolt");

VA Finantstöötaja (ja Administraator) näeb ja saab vajadusel teostada tegevusi kõigi Makseteatistega ( vt. tegevuste kirjeldust alamlõigust: "Süsteemi töö" >> "Veeteetasu arvestamine").

 

 

Igal öösel toimub andmete võrdlus EMDE ja SAP´i vahel. Nimekirjast võimalik filtri "Võlgnevuse summa seisuga" leida veeteetasu võlgnikke. Samuti märgistab nimetatud andmete võrdluse alusel Süsteem Makseteatiste nimekirjas punase värviga ära maksutähtaja ületanud Makseteatiste kirje read ning vastavale Agendile edastub automaatselt vastavasisuline e-maili teade (maksetähtaja ületamise aeg ja teate saatmise aeg on seadistatavad Administraatori poolt läbi Süsteemi seadistuste vt. alamlõigust: "Süsteemi osad" >> "alalõik Administraator" >> "Süsteemi seadistused" >> "Peamine" ).

 

Vajadusel võimalik nimekirjad eksportida koheselt Excel´isse klikiga nupul "Saada Excel`isse" (salvesta andmed kasutatava tööjaama kõvakettale ja kasuta järgnevalt lisaks Excel´i võimalusi andmete muutmiseks). Töötab ka alamandmete juures (kliki 2X andmereal)

 

 

Näidis: Makseteatiste nimekiri

MTnimekiri

 

 

Näidis: Makseteatise vorm (täidetud)

 

mt5

 

 

 

Näidis: Kreeditmakseteatise vorm (täidetud)

 

kreeditmakseteatis