Makseteatise loomine/muutmine

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine > Makseteatis/Kreeditmakseteatis >

Makseteatise loomine/muutmine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Makseteatist või Kreeditmakseteatist saab luua/käsitsi Koondarve juurde lisada ainult VA Finantstöötaja (või Administraator).

Makseteatiseid ei saa juurde lisada kas "Tühistatud" või "Vastuvõetud" staatusega Koondarvetele.

 

Vajadusel võimalik nimekirjad eksportida koheselt Excel´isse klikiga nupul "Saada Excel`isse" (salvesta andmed kasutatava tööjaama kõvakettale ja kasuta järgnevalt lisaks Excel´i võimalusi andmete muutmiseks). Töötab ka alamandmete juures (kliki 2X andmereal).

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Veeteetasu", läbi alalõigu "Peamine" menüüs ja avaneb veeteetasu koondarvete nimekirja ekraanivorm.

 

2. Leia vajalik Koondarvete nimekirjast või sisesta uus Koondarve vastavalt eelnevale kirjeldusele alalõigus "Koondarve".

 

3. Sisene (vajalikku) Veeteetasu koondarvesse, vastava rea alguses asetsevale nupule VTT16 klikkides.

 

4. Makseteatise loomiseks/lisamiseks kliki avanevas Koondarve vormis nupule plus Makseteatiste nimekirja päises ja kliki järgnevalt avanevas valikus vajalikul vormil:

- Makseteatis;

- või Kreeditmakseteatis.

 

 

Näidis: SAP´i saatmata koondarve

 

kaadd

 

5. Makseteatise lisamiseks kliki valikus "Makseteatis" (Näidis p.4) ja avaneb uus "Makseteatise vorm"

 

MT

 

Sisesta järgnevalt käsitsi või kalender-funktsiooni abil lahtritesse vajalikud andmed:

 

- rida "Arve number"                        - genereerub ja salvestub automaatselt pärast saatmist

- rida "Viitenumber"                        - genereerub ja salvestub automaatselt pärast saatmist

- rida "Koostamise kuupäev"                - sisesta käsitsi vajalik kuupäev

- rida "Kande kuupäev"                        - sisesta käsitsi vajalik kuupäev

- rida "Maksekuupäev"                        - sisesta käsitsi vajalik kuupäev

- rida "Regulaarliin" (READ ONLY)                - märkeruut, Agendi poolt LK´saktiviseeritav väli, mis tähistab, et tegemist on regulaarliiniga;

- rida "Saadetud" (READ ONLY)                - märkeruut, aktiviseerub automaatselt, kui Kreeditmakseteatis on juba saadetud;

- rida "Tühistatud" (READ ONLY)                - märkeruut, aktiviseerub automaatselt, kui Kreeditmakseteatis on tühistatud.

- rida "Makseteatise .ddoc"                -kirje rida ilmub automaatselt ekraanile ainult pärast Makseteatise edukat edastamist - ilmub ka rida Staatus: Saadetud

 

 

lahter "Märkused"                        - suur vabateksti väli, kuhu sisestatakse vajadusel kommentaarid makseteatise kohta (näiteks LK´ta veeteetasu makseteatise esitamise korral)

 

infoblokk "Dokument"                - funktsioon, Makseteatise juurde lisadokumentide Üles laadimiseks (standardne funktsioon faili Üles laadimiseks tööjaama kõvakettalt). Vt. järgnevalt kirjeldust alamlõigus "Makseteatise juurde lisadokumendi üles laadimine".

 

infoblokk Makseteatise saatmise Logide jälgimiseks        

 

lahter "Laevakülastus"                - funktsioon, LK´de lisamiseks Makseteatise juurde. Leia vajalik LK`de nimekirjast tabeli päises asuva filtri abil. Makseteatise lahtrisse "Veeteetasu (EUR)" kalkuleerib ja sisestub automaatselt. Vt. järgnevalt alamlõiku "LK lisamine makseteatisesse/eemaldamine makseteatisest"

 

 

Dialoogis "Luua uus?"                        - kliki "Jah" Makseteatise lisamiseks Koondarvesse või mittelisamiseks kliki "Ei".

- andmete salvestamiseks ilma saatmiseta, tuleb klikkida nupul save.

 

vt. Makseteatise allkirjastamise ja SAP´i saatmine kirjeldust järgnevalt alamlõigust "Makseteatise allkirjastamine ja saatmine SAP´i"

vt. Makseteatise tühistamise kirjeldust järgnevalt alamlõigust "Makseteatise tühistamine"

 

 

 

6. Kreeditmakseteatise lisamiseks kliki valikus "Kreeditmakseteatis" ja avaneb uus "Kreeditmakseteatise vorm" (Näidis p.4). Kreeditmakseteatist saab teha ainult SAP´i saadetud ja sealt vastuvõtmise kinnituse saanud Makseteatisele.

Sisult täpselt sarnane Makseteatise vormiga (vt. Näidist p.5), ainult sisaldab lisaks rida - "Krediteeritava arve number".

 

Täida vorm:

 

- sisesta kõige pealt Organisatsiooni nimetus väljale "Laevaagent";

- sisesta järgnevalt väljale krediteeritava arve number või selle osa ja sisesta klikiga sobiv väljale ning krediteeritav summa sisestub automaatselt väljale "Veeteetasu "EUR" (summat ei tohi järgnevalt käsitsi muuta!);

 

 

 

kreedit4

- sisesta käsitsi või kalender funktsiooni ab andmed väljadele "Koostamise kuupäev", "Kande kuupäev", "Makse kuupäev"

 

kreedit5

 

 

7. Dialoogis "Luua uus?" - kliki "Jah" Kreeditmakseteatise lisamiseks Koondarvesse või mittelisamiseks kliki "Ei".

 

vt. Makseteatise allkirjastamise ja SAP´i saatmine kirjeldust järgnevalt alamlõigust "Makseteatise allkirjastamine ja saatmine SAP´i"

vt. Makseteatise tühistamise kirjeldust järgnevalt alamlõigust "Makseteatise tühistamine"