Vaheta organisatsiooni

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Seaded >

Vaheta organisatsiooni

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõigu kaudu toimub Kasutaja poolt vajadusel töö käigus Organisatsiooni rolli vahetamine. Organisatsiooni rolli vahetamist töö käigus saavad töö käigus vajadusel teostada kõik Kasutajad, kellele väljastatud mitme Organisatsiooni kasutaja rollid. Vastavat võimalust pakutakse autoriseeritud Kasutajale alati Süsteemi sisenemisel ning seda on võimalik teostada järgnevalt töö käigus igal ajal (vt. tegevuste kirjeldust alalõigus: "Süsteemi töö" > Süsteemi sisenemine" > "Organisatsiooni rolli vahetamine Kasutaja poolt töö käigus".

 

 

chorg