Sõidugraafikud

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Seaded >

Sõidugraafikud

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõigu all "Sõidugraafikud" asub funktsioon Laevale sõidugraafiku loomiseks Süsteemis (vt. tegevuste kirjeldust alalõigus: vt. tegevuste kirjeldust alalõigus: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "Sõidugraafikud").

 

 

schedule

graafik6