Teadetele registreerumine (Tellimused)

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Seaded > Minu organisatsioon >

Teadetele registreerumine (Tellimused)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõigu all avaldub Organisatsiooni Kontoadministraatorile (samuti ka Administraatorile) saki all "Tellimused", oma Organisatsioonile Administraatori poolt väljastatud Teadete nimekiri, milliste saamisele võimalik Organisatsiooni kasutajaid koheselt ka registreerida.

vt. tegevuste kirjeldust alalõigu alt: "Süsteemi osad > "Süsteemi seadistused" > "Teatemallide seadistamine".

vt. tegevuste kirjeldust alalõigus: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" >"Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine".

 

 

Näide: Organisatsiooni Teadetele registreerumise vorm

 

myorders

 

 

 

 

tellimus