Rollid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Seaded > Minu organisatsioon >

Rollid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõigu all avaldub 2 Organisatsiooni Kontoadministraatorile (samuti ka Administraatorile) saki all "2.Rollid", oma Organisatsioonile väljaantud rollide nimekiri (aktiviseeritud märkeruut vastaval real lahtris "Aktiivne roll"), milliste baasil võimalik lisaks juurde luua Alamrolle.

vt. tegevuste kirjeldust alalõigus: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Kasutajaõigused" > "Alamrolli loomine"

 

Näide 3: Organisatsiooni rollide vorm

 

myroles