Organisatsioon

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Seaded > Minu organisatsioon >

Organisatsioon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antu alalõigu all avalduvad Kasutaja Organisatsiooni andmed (Näide 1).

Juhul kui tegemist aga Kontoadministraatoriga või Administraatoriga avaneb lisaks ka oma Organisatsiooni andmete toimetamise funktsionaal (Näide 2):

sakk 1 "Organisatsioon "

sakk 2 "Rollid"

sakk 3 "Tellimused"

(vt. tegevuste kirjeldusi alalõigus: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Kasutajakonto loomine" ja "Kasutajaõigused")

 

 

Näide 1: Kasutaja vaate ekraanivorm

myorg1

 

 

Näide 2: Organisatsiooni Kontoadministraatori või Administraatori ekraanivorm avaneb sakiga "1.Organisatsioon"

 

myorg2