Ametikohad

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Seaded > Minu andmed >

Ametikohad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõigu all avaneb ekraanivorm, kus ära näidatud antud Kasutajale Süsteemis hetkel kasutamiseks väljastatud ametikoha/ametikohtade nimekiri ja selle/nende õiguste kehtivus.

 

vt. lisaks tegevusi Kasuatajale rollide lisamiseks alamlõigu alt: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Kasutajaõigused" > "Kasutaja sidumine Organisatsiooniga"

 

amet