Peamine

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Seaded > Minu andmed >

Peamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõigu all on ekraanivorm konkreetse Kasutaja (enda) andmete seadistamiseks (vt. tegevuste kirjeldust alalõigust: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Kasutajakonto loomine" ja "Salasõna muutmine Kasutaja poolt")

 

Näidis 1: Kasutaja andmed mitte-Administraatori õigustega sisenemisel

 

myaccount

 

 

 

Ekraanivormi kirjeldus:

 

Infoblokk

Välja nimetus

Selgitus

Üldinformatsioon (ainult Administraatori poolt muudetav) 

Eesnimi (READ ONLY)

- Kasutaja eesnimi (ja teine nimi, juhul kui on)

 

Perekonnanimi (READ ONLY)

- Kasutaja perekonnanimi

Süsteem kasutab Kasutaja ees- ja perekonnanime kombinatsiooni Süsteemis Teie poolt teistele kasutajatele edastatavate Teadete allkirjastamiseks

 

Isikukood (READ ONLY)

- Kasutaja (ID) isikukood.

Juhul kui sisestate Süsteemi registreerumisel kellegi teise juba olemasoleva isikukoodi ilmub ekraanile veateatis "Sama Isikukood on juba olemas,..."

Näide:

Error Same ID

Sellisel juhul kliki nupul "Loobu viimastest muudatustest" ja sisesta õige isikukood.

Kontaktandmed

 


 

E-mail

- Kasutaja E-posti aadress Antud E-posti aadressile hakkavad saabuma järgnevalt kõik süsteemsed Teated.

 

Telefon

- Kasutaja telefoninumber

 

Mobiiltelefon (allkirjastamiseks Mobiil-ID´ga)

- Kasutaja mobiiltelefoninumber, mida kasutatakse mobiil-ID´ga allkirjastamisel (antud numbrile sõlmitud mobiilioperaatoriga leping vastavale teenusele)

 

Faks

- Kasutaja faksinumber

 

Skype

- Kasutaja kasutajanimi Skype`s.

Digitaalne allkirjastamine ID kaardiga/Digitempliga

 


 

Digitempliga  (märkeruut)

Ainult Administraatori poolt kasutatav. Välja aktiveerimisel antakse kasutajale õigus dokumentide allkirjastamiseks EMDE digitempliga,. Juhul kui väli ei ole aktiviseeritud, siis õigus ID-kaardiga allkirjastamiseks (juhul kui sisestatud kehtiv ID-number

NB! Juhul kui kasutaja on isiklikes andmetes märkeruudu "Digitempel" aktiveerimise või järgneval deaktiveerimise hetkel Süsteemis sees, siis tal tuleb vastava funktsionaalsuse kasutamiseks ennast Süsteemis järgnevalt ümber logida.

 

Isikukaardita sisenemiseks

 


 

Kasutajanimi (READ ONLY)

- Kasutaja unikaalne kasutajanimi EMDE`s. Kasutaja seda muuta ei saa

 

Salasõna

- Kasutaja salasõna EMDE`s.

Login andmed Süsteemi sisenemiseks Kasutajale vajalikud ainult juhul, kui Süsteemi ei ole võimalik siseneda ID-kaardiga (kas ID-Kaart puudub või ei funktsioneeri või on tegemist probleemidega eesti.ee keskkonnas

 

Kinnita salasõna

- vana salasõna muutmisel, sisesta väljale sama uus salasõna uuesti, mis eelnevalt väljale "Salasõna".

Juhul kui sisestasid antud väljale erineva salasõna eelnevast väljast, siis ilmub ekraanile veateatis "Sisestatus paroolid on erinevad".

Näide:

Error Password is not identical

Sellisel juhul kliki nupul "Loobu viimastest muudatustest" ja sisesta õige salasõna uuesti.

Ajutiselt eemaldatud (ainult Administraatori poolt muudetav)

Märkeruut (READ ONLY)

Administraatori või kontoadministraatori poolt (ainult) märkeruudu aktiveerimisel võimalik Kasutajalt ära võtta Süsteemi sisenemise õigused ajutiselt, ilma kasutajakontot hävitamata