Alalõik Seaded

Navigation:  Süsteemi osad >

Alalõik Seaded

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alalõigu alla välja toodud alamõigud/funktsionaalsused:

 

- "Minu andmed" - kasutaja kasutajakonto andmed, kontaktandmed (muudetavad), login-andmed koos Kasutaja poolt oma salasõna muutmise võimalusega, samuti ka Kasutajale väljastatud kasutajaõigused.

- "Minu Organisatsioon" - Organisatsiooni üldandmed, kontaktandmed, Organisatsioonile väljastatud rollid, Organisatsiooni kasutajad, Organisatsiooni poolt Teadetele registreerumine.

- "Sõidugraafikud" - funktsioon Laevale sõidugraafiku loomiseks ja Süsteemi sisestamiseks.

- "Vaheta Organisatsiooni" - funktsioon Kasutajale rollide vahetamiseks (juhul kui Kasutajale väljastatud mitu rolli).

 

 

Main menu Settings