Alalõik Aruanded

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator >

Alalõik Aruanded

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigu alla välja toodud kõik aruannetega seonduv:

 

Aruannete ehitaja - funktsioon aruannete loomiseks;

Aruannete mallid -  6 aruande malli (READ ONLY), mille põhjal aruandeid luuakse;

valmis aruanded Kasutajatele - loodud aruannete struktuur, milliste vaatamisõigused vastavalt aruande looja poolt määratud õigustele;

kõik Aruanded ja nimekirjad võimalik saata Excel`isse ja jätkata aruande salvestamisel nende toimetamist Excel`i vastavate funktsionaalsete võimalustega.

 

vt.tegevuseid alamlõigust: "Süsteemi töö" > "Aruanded"

 

 

aruanded

 

 

Aruannete ehitaja kasutamine ja aruannete vaatamine kirjeldatud alalõigus: "Süsteemi töö" > "Aruanded"

 

 

Näidis: Aruande mall

 

mall2

 

 

 

 

 

 

Näidis: Valmis aruanne

 

valmisaru