Laeva tüübid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud > Laevaloendid >

Laeva tüübid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Loetelu laaditakse Süsteemi üles RIHA koduleheküljelt ja seda on võimalik vajadusel ka käsitsi muuta Administraatori poolt otse Süsteemis.

 

Klassifikaator laaditud RIHA´sse üles Veeteede Ameti poolt nimetusega: Laevade tüübid

Loetelu kasutatakse Laeva parameetrite täitmise juures.

 

Andmete üles laadimine RIHA`st toimub standardse andmete üleslaadimise protsessi alusel:

sisene RIHA koduleheküljele https://riha.eesti.ee , leia sealt andmebaasist vajalik loetelu ja laadi see oma kasutatava tööjaama kõvakettale;

sisene Süsteemis "Laeva tüübid" loetelusse ja leia nimekirja alt funktsioon faili Üles laadimiseks.

üleslaaditava faili formaat - olenevalt RIHA`sse üleslaaditud faili formaadist (fail:  laevatüübid.xls)

 

LISAKS on Administraatorile loodud võimalus loetelu alla laadimiseks Süsteemist Excel`i formaadis nupul "Saada Excel`isse" klikkimisega (standardne protsess faili alla laadimiseks kasutatava arvuti kõvakettale).

 

Main menu Registers Vessel types

 

NB! Vaikimisi näitab antud loend laeva tüüpe, millised Süsteemis aktiivses kasutuses (märkeruudu "Näita ka mittekehtivaid"aktiviseerimisel nimekirja filtris, näidatakse kõiki loendis olevaid laeva tüüpe e. ka hetkel mittekasutatavaid)

 

 

Main menu Registers Vessel types 2

 

Välja nimetus

Funktsioon

Kohustuslik väli

Selgitus

Kood

tekstiväli


Laeva tüübile omistatud rahvusvaheline kood

Nimetus (et)

tekstiväli

X

Nimetus eesti keeles

Nimetus (en)

tekstiväli

X

Nimetus inglise keeles

Kirjeldus (et)

tekstiväli


Kirjeldus eesti keeles

Kirjeldus (en)

tekstiväli


Kirjeldus inglise keeles

 

Tanker

märkeruut


Märkeruut, aktiviseerub juhul kui sisestamisel laevatüübiks valitud mingi tanker

Keem. tanker

märkeruut


Märkeruut, aktiviseerub juhul kui sisestamisel laevatüübiks valitud mingi keemiatanker

Pargasega

märkeruut


Märkeruut, aktiviseerub juhul kui LK sisestamisel laevatüübiks valitud Tõukurlaev või Tõukurpuksiir ja Laeva andmete väljale "Lisatud pargas" sisestatud nimetus ning laeva andmed kinnitatud.

SA kood

arvväli


Statistikaameti poolt konkreetsele laeva tüübile väljastatud kood - käsitsi sisestatav Administraatori või Registrihalduri poolt

SSN´i kood

arvväli


SSN´i poolt konkreetsele laeva tüübile väljastatud kood

Ei kehti

märkeruut


Loendi kirje (Laeva tüüp) ei ole enam kasutatav Süsteemis (aktiveerimisel)