Lastiliikide liigitus

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud > Kaupade loendid >

Lastiliikide liigitus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Loetelu laaditakse Süsteemi üles RIHA koduleheküljelt ja seda on võimalik vajadusel ka käsitsi muuta Administraatori poolt otse Süsteemis.

 

Klassifikaator laaditud RIHA`sse üles Statistikaameti poolt nimetusega: Lastiliikide liigitus

Andmete üles laadimine RIHA`st toimub standardse andmete üleslaadimise protsessi alusel:

sisene RIHA koduleheküljele https://riha.eesti.ee , leia sealt andmebaasist vajalik loetelu ja laadi see oma kasutatava tööjaama kõvakettale;

sisene Süsteemis "Lastiliikide liigitus" loetelusse ja leia nimekirja alt funktsioon faili Üles laadimiseks.

üleslaaditava faili formaat - olenevalt RIHA`sse üleslaaditud faili formaadist (fail: LLL2012.xml).

 

LISAKS on Administraatorile loodud võimalus loetelu alla laadimiseks Süsteemist Excel`i formaadis nupul "Saada Excel`isse" klikkimisega (standardne protsess faili alla laadimiseks kasutatava arvuti kõvakettale).

 

 

Näidis:

Main menu Registers Type of cargo classification

 

 

Näidis:

Lastiliikide liigitus - detailne vaade

Lastiliikide liigitus - detailne vaade

 

 

Välja nimetus

Kohustuslik

Selgitus

Kood

X

Lastiliigi kood

Nimi

X

Lastiliigi nimetus

Kirjeldus

 

Selgitus lastiliigi juurde

Lasti liik (üldine)

 

Üldise lasti liigi nimetus, mis lisandub parameetri olemasolul (ülesleaadimisel kas failina või käsitsi lisamisel)

Ei kehti

 

Märkeruut - Lastiliik ei ole enam kasutatav Süsteemis (aktiveerimisel)