Kaart

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud > Kohanimeloendid > Sadamad > Sadam >

Kaart

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sadama vaade kaardil.

 

1. Sadama tähistus kaardil aktiviseeritakse konkreetse sadama andmete vormi kaudu (vt. alamlõiku "Süsteemi osad" > "Alalõik Loetelud" > "Kohanimede loendid" >alamlõik "Sadamad" > "Sadam" > "Uue sadama andmete lisamine") .

2. Sadama polügooni joonistamine teostatakse konkreetse sadama andmete vormi kaudu (vt. järgmistalamlõiku: "Kaardile polügooni joonistamine"

 

 

Port - asukohavaade

Port - asukohavaade

 

 

Lisaks:

Kaardi funktsioneerimise kiiruse vähenemise vältimiseks, ei tohiks polügoonide tippude arv kõikidel üheaegselt Sisse lülitatud kihtidel olla soovitatavalt suurem kui 1000.