Sadamad

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud > Kohanimeloendid >

Sadamad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klassifikaatori haldur: Veeteede Amet

Andmete üles laadimine toimub EMDE administraatori poolt standardse andmete üleslaadimise protseduuri alusel, kasutatava tööjaama kõvakettalt. Kokkulepitud faili formaat: XLS

Andmeid on järgnevalt võimalik Administraatori poolt Süsteemi kaudu käsitsi muuta.

 

Faili üles laadimiseks:

sisene Süsteemis "Sadamad" loetelusse ja leia nimekirja alt funktsioonid faili Üles laadimiseks

- väljale "Üles laadimine" laadi üles Sadamate LOCODE´ide nimekirja fail SSN´ist (faili koostab VA).

- väljale "Üles laadimine (Kohalikud nimetused)" laadi üles sadamate LOCODE`ide nimekirja fail SSN´ist, koos kohalike nimetustega (faili koostab VA).

 

 

LISAKS on Administraatorile loodud võimalus loetelu alla laadimiseks Süsteemist Excel`i formaadis nupul "Saada Excel`isse" klikkimisega (standardne protsess faili alla laadimiseks kasutatava arvuti kõvakettale).

 

portsRegister

 

 

 

 

 

Uue sadama lisamiseks käsitsi (vajadusel) kliki nupule plus "Sadamad" tabeli päises ja täida avanev uus Sadama andmete vorm. Vt. tegevusi järgmisest alamlõigust "Uue sadama lisamine"

 

 

NB! Kuna Agentidel on vajadus sisestada Süsteemi sadamad neile "arusaadavas töökeeles", siis tuleks (Administraatoril) vajadusel sisestada vastav ingliskeelne nimetus vähemalt rahvusvahelises keeles nimetuse juurde sulgudesse, juhul kui rahvusvaheline ei kattu inglise keelse nimetusega, näit. sisestada reale "Rahvusvaheline nimetus" Helsingfors (Helsinki) või Kobenhavn (Copenhagen). Sellisel juhul leiab Otsinguga Sadama valikusse vajaliku õige nimetusega sadama.

 

 

 

LISAKS:

 

NB! Sadamate loetelu juurde on käsitsi lisatud ka 6 reidi (koos oma koodidega) - Eesti suuremate sadamate tarvis, mida vastaval vajadusel kasutada (Laeva saabumisel reidile). Iga sadam on seotud reidiga. Reidid on sisestatud sadamatena - käsitsi sisestatud "kohaliku" LOCODE´i alusel. Kasuta reidide leidmiseks loetelust nimekirja päises asetseva filtri võimalusi (reidid on leitavad sõna REID alusel filtri parameetriga "Rahvusvaheline nimetus" ning riigi Eesti lisamisega "Riik" filtrisse).

 

 

reid