Sadama kaubad

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud > Kaupade loendid >

Sadama kaubad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Andmed üleslaaditavad ja käsitsi järgnevalt muudetavad VA kasutaja, Administraatori või Sadama kasutaja (registri halduri) poolt.

 

Loodud on ühtne sadama kaupade loend, milles iga sadam saab kaupu ja lasti liike lisada. Loomisel võetud aluseks Tallinna Sadama kaubaloend.

 

Faili (XLS) ülesalaadimise õigus antud EMDE administraatorile (standartne faili üles laadimise protsess kasutatava tööjaama kõvakettalt).

 

 

 

1. Objekti lisamine loetellu võimalik läbi nimekirja päises asetseva nupu plus .

 

Main menu Registers Port Cargo

 

2. Täida andmed uues "Kaup" vormis, vastavalt andmete sisestuse tüübi võimalustelele.

 

Näidis:

 

kaup

 

 

3. Olemasoleva Kauba kirjete muutmiseks, sisene nimekirjas kauba andmetesse läbi nupu kaup3 , vastava rea alguses.

 

Näidis:

Main menu Registers Port Cargo 2

 

 

Välja nimetus

Kohustuslik

Selgitus

Kood

X

Kauba kood (tekstiväli)

Nimetus (et)

X

Kauba nimetus eesti keeles (tekstiväli)

Nimetus (en)

X

Kauba nimetus inglise keeles (tekstiväli)

Kaupade klassifikaator

X

Valik: Kaupade klassifikaator (RIHA`st alla laaditud klassifikaator "TSK2007").

NB! Täitmiseks kohustuslik väli. Täidab autom. ka väljad "Lasti liik (üldine)" ja "Lasti liik (täpsustatud" (juhul kui parameetrid sisestatud vastavatesse loeteludesse)

Lasti liik (Üldine)

 

Valik: RIHA`st allalaaditud klassifikaator "LLL".

NB! Lahtrid "Lasti liik (üldine)" ja "Lasti liik (täpsustatud" on omavehel seotud:  juhul kui sisestada koheselt ainult Lasti liik (Täpsustatud), siis parameetri olemasolul täitub antud valik vastavalt automaatselt.

Lasti liik (Täpsustatud)

 

Valik: antud valikusse gruppeerub järgnevalt autom. täpsustatud lasti liigi parameeter, vastavalt eelnevalt valitud parameetrile "Lasti liik (Üldine).

NB! Lahtrid"Lasti liik (täpsustatud)" ja "Lasti liik (üldine)" on omavehel seotud:  juhul kui sisestada koheselt ainult Lasti liik (Täpsustatud), siis  täitub vastavalt parameetri olemasolul automaatselt ka "Lasti liik

(üldine)".

HNS grupp

 

NB! Lahter seotud kahe eelneva lahtri reaga  - parameeter ilmub Manifesti andmete juurde juhul kui sisestatud loetelusse (antud eraldi süsteemisisene loetelu käsitsi administreeritav ainult Arendaja poolt).

HNS-grupis kokku 6 parameetrit

Kauba andmete viimane muutus

 

Reale fikseerub loetelus teostatud viimase (salvestatud) muudatuse tegemise aeg

Andmed kontrollitud VA poolt, "Kinnita"

 

Nupp: juhul kui käsitsi lisatakse nimekirja uue kauba andmed, siis need kinnitatatakse järgnevalt Süsteemis VA/SA poolt (reale fikseerub kinnitamise aeg).

Ei kehti

 

Märkeruut - aktiveerimisel Loetelu vastav kirje ei ole enam Süsteemis kasutatav

 

 

4. Salvesta oma tegevused nupuga save.

 

 

Lisaks:

Andmerea eemaldamine toimub klikiga vastava rea paremas ääres asetsevale nupule minus

 

 

Näidis: üles laaditava Kauba loendi formaat (XLS)

 

kaubaloend

 

5.  "Sadama kaubad" loendisse andmete lisamisel või loendi asetsevate Kauba nimetuste muutmisel loendi halduri poolt, edastub vastavasisuline e-posti teade  "Teade sadama kauba muutmisest", kõikidele teatele registreerunud kasutajatele (vt. lisaks selgitusti järgmisest alamlõigust "Teade sadama kauba muutmisest") .