Kohanimeloendid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud >

Kohanimeloendid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõigu alla grupeeritud kohanimedega seonduvad loendid:

 

"Riigid"

"Lipuriigid"

"Rannikualad"

"Sadamad"

"Maa- ja mere objektid"

"GISIS koodid"

 

 

Main menu Registers Gazetteers