Ohtliku lasti loendid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud >

Ohtliku lasti loendid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigu alla on koondatud ainult ohtliku lastiga seonduvad loendid:

 

"UN numbrid" - ÜRO ohtlike kaupade klassifikaator (jooniste sees kasutatud "UNDG number")

"Ohtliku lasti tüübid" - ohtliku lasti tüüpide klassifikaator ÜRO alusel

 

 

Main menu Registers DG registers