Kaupade loendid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud >

Kaupade loendid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigu alla välja toodud ainult kaupadega seonduvad loendid:

 

"Sadama kaubad"

"Kaupade klassifikaator"

"Lastiliikide liigitus"

 

Main menu Registers Cargo registers