Alalõik Loetelud

Navigation:  Süsteemi osad >

Alalõik Loetelud

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigu alla sisestatud kõik Süsteemis kasutatavad loetelud/klassifikaatorid.

 

Nende mugavamaks kasutamiseks on suuremad lisaks veel grupeeritud 5-de gruppi:

- Kohanimeloendid (7)

- Laeva loendid (7)

- Ohtliku lasti loendid (2)

- Kaupade loendid (3)

- EMTA loendid (11)

- Laevaheitmete- ja lastijäätmete liigid

- Intsidendi tüübid

- Munsterroll (ilma lootsita sõidu õigus)

 

Näidis: alalõik "Loetelud"

 

loetelud

 

 

 

Loetelude üleslaadimise võimalused (vastavalt konkreetsele loendile):

- RIHA kaudu üleslaaditavad;

- käsitsi EMDE kaudu sisestatavad .

 

 

Klassifikaatorite üleslaadimisega EMDE´s tegeleb Administraator, RIHA kaudu saavad klassifikaatoreid üles laadida nii vastavate klassifikaatorite registrihaldurid kui ka Administraator.

 

NB! Loendi üles laadimisel sisestub automaatselt tühik kirjetes kasutatud mõlematpidi sulgude ette ja taha.