Antud alamõigu all toimub makseteatiste nimekirja genereerimine LK´dest, lisaks käsitsi Makseteatise lisamine ja makseteatiste allkirjastamine ning saatmine SAP´i  (vt. tegevuste kirjeldust alalõigua alt: "Süsteemi töö" > "Veeteetasu arvestamine".

Lisaks võimalik määrata liinilaevale asenduslaeva ja Süsteem teostab vastavalt automaatselt veeteetasu arvestused. (vt. tegevuste kirjeldust alamlõigu alt: "Süsteemi töö" > "Veeteetasu arvestamine" > "Veeteetasu arvestus liinilaeva asenduslaeva puhul"

 

Ligipääsu antud alamlõigule Süsteemis omab VA finantstöötaja (ja Administraator)

 

Vajadusel võimalik nimekirjad eksportida koheselt Excel´isse klikiga nupul "Saada Excel`isse" (salvesta andmed kasutatava tööjaama kõvakettale ja kasuta järgnevalt lisaks Excel´i võimalusi andmete muutmiseks). Töötab ka alamandmete juures (kliki 2X andmereal)

 

Koondarvet on võimalik genereerida korraga kõikidele Organisatsioonidele, aga samuti ka eraldi Organisatsiooni või ka Laeva alusel.

 

Näidis: Koondarve genereerimine

main_menu_main_water_fee

 

Lisaks:

 

- VA Finantstöötajale (ja Administraatorile) loodud juurde funktsionaalne võimalus veeteetasu eelkakulatsiooni kinnitamiseks. Sellega seoses Koonarve genereerimisel võimalik genereeritava summa ja kinnitatud summa mittevastavus ( vt. tegevuste kirjeldust alamlõigust "Süsteemi töö" >>

>> Veeteetasu arvestus >> Kinnitatud eelkalkulatsiooni ja arvestatud veeteetasu summade mittevastavuse võimalus koondarve genereerimisel

 

Näidis: Koondarve

 

VTT2

 

 

Näidis: Makseteatis

 

VTT3

 

 

Lisaks:

- Lihtsustatud laevakülastused (LLK) veeteetasu arvestuse alla ei lähe.