Laevakülastus

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastus ja teated >

Laevakülastus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saki alla "Laevakülastus", infoblokis "Laevakülastused ja Teated" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

vt. tegevusi järgnevalt alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" >...

- funktsionaal LKs kasutatava laeva andmete muutmiseks: ... > "Laeva andmete muutmine LK käigus"

- ... elektroonilised vormid LK põhiandmete sisestamiseks, LKE`d ja vastavad kaipäevad, operatsioonid, tööd;

- Terminali ja Sadama LKE aktsepteerimine: ...> "Terminali poolt LKE kinnitamine"  ja ...> " Sadama poolt LKE kinnitamine" ;

- Sadamakapteni teade (ATA): ...> "Sadamakapteni teate edastamine (Sadamakapteni ATA)

- Sadama ATD : ...> Sadama ATD edastamine

- Laevaagendi firma kasutaja ATA: ...> "Laevaagendi ATA edastamine"

- Laevaagendi firma ATD: ...> "Laevaagendi ATD edastamine"

- LK Töölaud: ... > "Töölauad"

- LK kopeerimine ... > "LK kopeerimine"

- Lihtsustatud laevakülastused (LLK) ... > "Lihtsustatud laevakülastused (LLK)"

- "Puksiir-pargas" LK sisestamine ... > "Puksiir-pargas" LK sisestamine"

- Veeteetasu eelkalkulatsioon ... "Süsteemi töö" > "Veeteetasu arvestamine" > "Veeteetasu makseteatiste vaatamine Agentide poolt" > "Veeteetasu jooksev info Agendile LK ekraanivormis"

 

 

 

 

Näidis: loodud uue LK`e eekraanivorm (Laevaagendifirma kasutaja rolliga)

 

ata9

 

 

Lisaks:

 

Laevakülastuse lühikirjeldus sisaldab endast järgmisi andmeid (eelneva näidise baasil) - "Laevakülastus "16LK-00165, TRANSLUBECA, IMO: 8706040, Muuga, ETA: 14-Jul-2016 21:00"

 

16                        - LK toimumise aasta number - 2016;

LK                        - Laevakülastus;

-00165                        - LK`le Süsteemi poolt salvestamisel väljastatud unikaalne number;

TRANSLUBECA                - laeva nimi

IMO: 8706040                - laeva IMO (või ka ENI) number;

Muuga, EE                - sadama nimetus millisega LK seotud, koos riigi koodiga millises see asetseb;

ETA:                        - laeva eeldatava saabumise aeg sadamasse (juhul kui Süsteemi sisestatakse ATA - laeva sildumise aeg sadamas, näidatakse seda aega LK lühikirjelduses alati primaarselt);

16-jUL-2016 21:00        - Sihtsadamasse saabumise aeg aeg (ETA või ATA), mis Süsteemis LK´le Agendi poolt sisestatud (kuupäev - kuu - aasta - kellaaeg tund:min)