Teated

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastus ja teated >

Teated

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saki alla "Teated", infoblokis "Laevakülastused ja Teated" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

vt. tegevusi järgnevalt alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" >...

 

- "72t saabumise Eelteade" : ... > "Laeva saabumise teadete edastamine" > "72t saabumise eelteate edastamine".

- "24t saabumise Eelteade" ja "Turvalisuse eelteade" ja "Ohtliku kauba eelteade" ja "Väljumise Eelteade ja Teade "Nakatanu pardal": ... > "Laeva saabumise teadete edastamine" > "24t saabumise eelteate edastamine"

- "Väljumise eelteade" ja "Ohtlikud kaubad pardal" jm väljumise andmed: ... >> "Väljumise eelteade"

- "LK tühistamine": ... >> "LK tühistamine

 

 

Puudulike andmetega PortPlus teateid SSN´i ei edastata - ekraani ülemisele äärele ilmub vastavasisuline veateade.

 

Sarnase sisuga PortPlus teadet SSN´i võimalik (õnnestunult) saata ainult 1 - kord - järgmisel saatmisel ilmub ekraani ülemisele äärele veateade selle kohta, et Teade on juba saadetud. Uue teate saatmiseks peab teate sisu olema muudetud. Administraatori õigustega isikule on antud õigused PortPlus teadete edastamiseks (eraldi seadistusega teadete juures), ka pärast 1-e tunni möödumist ATA/ATD sisestamisest.

 

 

 

Näidis: ekraanivorm LK´e Teadete saatmiseks ja LK´e tühistamiseks

 

teated4

 

 

 

LISAKS:

- ERALDI on loodud eraldi funktsionaal EMDE Administraatorile, probleemide korral hilisemaks teadete edastamise võimaldamiseks (näit. sideprobleemid, jms): Teadete edastamiseks valiku alusel: Saada Kõigile ; Saada ainult SSN´i ; Saada kõigile v.a. SSN´i.

 

P.S. Nupp "Laadi alla SSN´ist" ilmub ainult juhul, kui Laeva saabub EL´i sadamast (sellisel juhul valikus "Ohtlikud kaubad pardal" vaikimisi  -  "SSN´ist") .

 

Lisaks:

- juhul kui Laevale Süsteemis sisestatud vabastus Turvalisuse andmete saatmisest, siis infoinfoblokk "Kehtiv ISSC ja turvatase" kaob ekraanivormist ja ekraanivormi päisesse ilmub Teade

 

ISPSfree

 

NB! Nupule "Jätkata" klikkimisel tuleb turvalisuse andmed sisestada järgnevalt KINDLASTI täismahus - vastasel juhul ilmub andmete saatmisel ekraanivormi päisesse vastavasisuline veateade.