Dokumendid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastused > Väljumisel >

Dokumendid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saki alla "Dokumendid", infoblokis "Väljumisel" on välja toodud järgmised funktsionaalsused: vt. tegevusi jägnevalt alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" >...

 

- Väljumise Ülddeklaratsiooni andmete sisestamine ja edastamine: ... > "Väljumise dokumentide vormistamine" > "Väljumise ülddeklaratsioon".

 

- Väljumise Munsterroli sisestamine: vt. tegevusi jägnevalt alalõigust: ...> "Väljumise dokumentide vormistamine" > "Munsterroll väljumisel".

 

- Väljumise Reisijate nimekirja sisestamine: ...> "Väljumise dokumentide vormistamine" > "Reisijate nimekiri väljumisel".

 

- Laeva varude deklaratsiooni üles laadimine väljumisel: ...> "Väljumise dokumentide vormistamine" > "Laeva varude deklaratsioon väljumisel".

 

- (väljumise) Dokumentide elektrooniline allkirjastamine (ID-kaardiga; Mobiil-ID´ga; Digitempliga): ... > "Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine".

 

Väljumise Lastimanifestide andmete sisestamine; ECS; OMF; Laeva väljumise kinnitamine: ...> "Väljumise dokumentide vormistamine" > "Lasti klaarimine väljumisel"

 

Ekspordi Lastimanifesti vormistamise õiguste üleandmine Deklarandile: ... > "Väljumise dokumentide vormistamine"> "Lastimanifest väljumisel" > "Väljumise lastimanifesti vormistamine Deklarandi poolt" ja "Deklarandi poolt väljumise lastimanifesti sisestamine"

 

 

Näidis: Väljumise dokumentide esitamise ekraanivorm (aluseks võetud agendifirma Test Vessel Agent Company 16LK-00158)

 

dokumendidV

 

 

nupp excel4   -   Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-failide vastavad mallid, mida Kasutajad saavad nupul klikkimiega alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt vajalike andmete sisestamiseks Süsteemi.