Munsterroll

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastused > Väljumisel >

Munsterroll

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saki alla "Munsterroll", infoblokis "Väljumisel" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

 

- saabumise Munsterrolli andmete kopeerimise võimalus väljumise Munsterrolliks;

- laevapere liikmete andmete impordi võimalus XML või XLS ja ka XLSX failist - "Import XML/XLS`ist", kopeeritud funktsioon saki alt "9.Dokumendid" Väljumisel, vastavate masinloetavate andmete Üles laadimiseks;

- väljumise Munsterrolli andmete käsitsi sisestamise võimalus ja samas ka üleslaaditud faili muutmise võimalus;

- lisaks on võimalik vajadusel eksportida/salvestada väljumise Munsterrolli andmed Süsteemist Excel´isse.

(vt. kirjeldusi ja tegevusi alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Väljumise dokumentide vormistamine" > "Munsterroll väljumisel".)

 

 

Näidis: Munsterrolli ekraanivorm (Väljumisel)

 

main_menu_main_vessel_calls_departure_crew_list

 

nupp excel4   -   Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-failide vastavad mallid, mida Kasutajad saavad nupul klikkimiega alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt vajalike andmete sisestamiseks Süsteemi.

 

Näidis: (täidetud) ekraanivorm Laevapere liikme andmete sisestamiseks Munsterrolli

main_menu_main_vessel_calls_departure_crew_list2