VTA kontroll

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastused > Saabumisel >

VTA kontroll

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LK´e saki alla "VTA kontroll", infoblokis "Saabumisel" on VTA kasutaja rollile välja toodud järgmised funktsionaalsused:

 

 

1. Konteinerite sisestamine VTA kontrolliks, nende kontrolli teostamise fikseerimine, kontrolli tähtaja ületanud konteineritest informeerimine: vt. tegevusi alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" >"VTA poolne konteineri kaupa kontroll"

 

2. Dubleeritud "VTA kaubadokumendid" infoblokk (antud saki all ei ole võimalik uusi VTA kaubadokumente üles laadida -  seal võimalik ainult olemasolevate dokumentide  eemaldamine või dokumentide versioonide vahetamine!)

 

vt. LISAKS tegevusi alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Saabumise dokumentide vormistamine" > Lasti klaarimine saabumisel (IMPORT) >Lastimanifest saabumisel" > "VTA kaubadokumendi üles laadimine, eemaldamine ja kinnitamine"

 

 

 

Näidis:  LK´e saki   "VTA kontroll" ekraanivorm (VTA kasutaja õigustega ekraanivorm)

 

main_menu_main_vessel_calls_arrival_vta_control