Reisijad

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastused > Saabumisel >

Reisijad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saki alla "Reisijad", infoblokis "Saabumisel" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

 

- reisijate andmete impordi võimalus XML või XLS ja ka XLSX failist- "Import XML/XLS/XLSX`ist", kopeeritud funktsioon saki alt "Dokumendid" Saabumisel, vastavate masinloetavate andmete üles laadimiseks;

- saabumise Reisijate nimekirja andmete korraga eemaldamise ja  käsitsi sisestamise võimalus ning samas ka üleslaaditud faili sisu muutmise võimalus;

- lisaks on võimalik eksportida/salvestada saabumise Reisijate nimekirja andmed Süsteemist Excel´isse ja nimekirja välja trükkida.

(vt. kirjeldusi ja tegevusi alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Saabumise dokumentide vormistamine" > "Reisijate nimekiri saabumisel").

 

 

Näidis: Reisijate nimekirja ekraanivorm (Saabumisel)

 

main_menu_main_vessel_calls_arrival_passangers

 

nupp excel4   -   Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-failide vastavad mallid, mida Kasutajad saavad nupul klikkimiega alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt vajalike andmete sisestamiseks Süsteemi.

 

 

Näidis: (täidetud) ekraanivorm Reisija andmete sisestamiseks Reisijate nimekirja

 

pass7