Dokumendid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastused > Saabumisel >

Dokumendid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saki alla "Dokumendid", infoblokis "Saabumisel" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

(vt. tegevuseid alamlõigus: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" >"LK loomine" > ...)

 

- saabumise Ülddeklaratsiooni andmete sisestamine ja edastamine: ...> "Saabumise dokumentide vormistamine" > "Saabumise ülddeklaratsioon".

 

- Tervisedeklratsiooni üles laadimine: ...> "Saabumise dokumentide vormistamine" > "Tervisdeklaratsioon".

 

- TA komisjoni tellimine ja komisjoni vastus: ...> "Saabumise dokumentide vormistamine" > "PA komisjoni tellimine"

- PA komisjoni tellimine ja komisjoni vastus: ...> "Saabumise dokumentide vormistamine"> "TA komisjoni tellimine".

- VTA komisjoni tellimine ja komisjoni vastus: ...> "Saabumise dokumentide vormistamine"> "VTA komisjoni tellimine".

 

- Munsterrolli ja Laevapere varude deklaratsiooni sisestamine saabumisel: ...> "Saabumise dokumentide vormistamine" > "Munsterroll ja Laevapere varude deklaratsioon".

 

- Reisijate nimekirja sisestamine saabumisel: ...> "Saabumise dokumentide vormistamine" > "Reisijate nimekiri saabumisel".

 

- Laeva varude deklaratsiooni üles laadimine saabumisel: ...> "Saabumise dokumentide vormistamine" > "Laeva varude deklaratsioon saabumisel".

 

- (saabumise) Dokumentide elektrooniline allkirjastamine (ID-kaardiga; Mobiil-ID´ga; Digitempliga): ... > "Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine".

 

Saabumise Lastimanifestide andmete sisestamine, ICS , IMF, Saabumisteade, Ümbersuunamine: ... > "Saabumise dokumentide vormistamine"> "Lasti klaarimine saabumisel"

 

Impordi Lastimanifesti vormistamise õiguste üleandmine Deklarandile:.. . > "Saabumise dokumentide vormistamine"> "Lastimanifest saabumisel > "Saabumise Lastimanifesti vormistamine Deklarandi poolt" ja "Deklarandi poolt saabumise lastimanifesti sisestamine"

 

VTA poolne kauba konteineri kaupa kontroll:  "VTA kontroll"  ja  "VTA kaubadokumendi üles laadimine, eemaldamine ja kinnitamine"

 

VTA kaubadokumendi üleslaadimine/eemaldamine/vahetamine/dokumndi  kommenteerimine ja ajalugu: "VTA lisadokumendi üleslaadimine ja eemaldamine impordi Lastimanifesti ekraanivormi kaudu"

 

 

Näidis: Saabumise dokumentide esitamise ekraanivorm (Laevaagendi kasutaja õigustega ekraanivorm), 16LK-00100 näite varal

 

dokumendidS

 

nupp excel4   -   Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-failide vastavad mallid, mida Kasutajad saavad nupul klikkimiega alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt vajalike andmete sisestamiseks Süsteemi.