Munsterroll ja Laevapere varude deklaratsioon

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastused > Saabumisel >

Munsterroll ja Laevapere varude deklaratsioon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Saki alla "Munsterroll", infoblokis "Saabumisel" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

 

- laevapere liikmete andmete impordi võimalus XML või XLS ja ka XLSX failist - "Import XML/XLS`ist", kopeeritud funktsioon saki alt "Dokumendid" Saabumisel, vastavate masinloetavate andmete Üles laadimiseks;

- lisaks, saabumise Munsterrolli andmete käsitsi sisestamise võimalus ja samas ka üleslaaditud faili andmete  muutmise võimalus;

- lisaks on võimalik vajadusel eksportida/salvestada saabumise Munsterrolli ja Laevapere varuse deklaratsiooni andmeid Süsteemist Excel´isse.

- Munsterroli viimasesse lahtrisse võimalik sisestada tekstina Laevapere liikmel kaasas olevaid ja deklareerimiseks nõutud isiklikke asju (Laevapere varude deklaratsiooni osa).

(vt. kirjeldusi ja tegevusi järgnevalt alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" >"Saabumise dokumentide vormistamine"> "Munsterroll ja laevapere varude deklaratsioon").

 

                                                                                                                                                                                         

Näidis: Munsterrolli ja Laevapere varude ekraanivorm (Saabumisel)

 

main_menu_main_vessel_calls_arrival_crew_list

 

nupp excel4   -   Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-failide vastavad mallid, mida Kasutajad saavad nupul klikkimiega alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt vajalike andmete sisestamiseks Süsteemi.

 

 

Näidis: (täidetud) ekraanivorm Laevapere liikme andmete sisestamiseks Munsterrolli ja Laevapere varude deklratsiooni

 

 

main_menu_main_vessel_calls_arrival_crew_list2