Laevakülastused

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine >

Laevakülastused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Alamlõik avaneb laevakülastuste nimekirjaga - olenevalt kasutaja rollist, nimekirja sees siis, kas ainult laevakülastused (LK) või mõlemad nii harilikud Laevakülastused (LK) kui ka Lihtsustatud laevakülastused (LLK) (vt. joonist all).

PÕHILINE ERINEVUS LK ja LLK vahel: LLK juures on Sihtsadamaks alati Väljumise sadam!

 

 

Näidis: LK´de nimekiri (Administraatori õigustega)

 

LKD2

 

P.S. Filtri võimalused "SSN´i saatmata" on nähtavad/kasutamiseks ainult VA kasutajatele ja Administraatorile.

- Ülejäänud filtrite parameetrid kasutatavad kõikidele rollidele ja andmed nähtavad vastavalt nende õigustele LK´de osas.

- Ainult nende Agendifirmade kasutajad näevad "Lihtsustatud laevakülastuste nimekirja", kellele Administraatori poolt väljastatud "Lihtsustatud LK kasutaja" õigused (vt. tegevusi alamõigu alt: "Süsteemi töö" >> "Laeavakülastused (LK)" >> "LK´de nimekiri").

 

 

Konkreetse LK andmete juurde saab siseneda sisendnupu kaudu, vastava LK rea alguses.

 

NB! Antud alamlõigu sakid ja nende all olevad andmed on Kasutajatele nähtavad vastavalt nende rolliga määratud kasutajaõigustele (sakkide numeratsiooni LK´des näidatakse alati järjest e. sakkide numeratsioon muutub vastavalt õigustega kasutamiseks lubatud funktsionaalsuste/sakkide arvule).

 

 

Antud alamlõigu alla koondatud kogu LK´de informatsioon: LK´de nimekiri ja LK loomise protsess.

 

 

LK loomise protsess on grupeeritud 4-ja infobloki, 17-ne saki vahel:

 

Näidis: LK struktuur

 

LKd

 

 

Laevakülastus ja Teated

1.Laev

2. Laevakülastus ( vastavalt kokkuleppele, avaneb aktiivne LK just sakiga "2.Laevakülastus")

3. Lootsi- ja jäämurdja tellimused

4. Teated

5. Jäätmed

6. Turvalisus

Saabumisel

7. Dokumendid

8. Munsterroll ja Laeaoere varude deklaratsioon

9. Reisijad

10. Laeva varude deklaratsioon

11. Tervisedeklaratsioon

12. VTA kontroll

Väljumisel

13. Dokumendid

14. Munsterroll

15. Reisijad

16. Laeva varude deklaratsioon

17. LK koondandmed ja tagasiside

 

 

 

LLK loomise protsess on grupeeritud 5-e infobloki ja infobloki ja 8 saki vahel:

 

Näidis: LLK struktuur

 

LLKd

 

 

Laevakülastus

1. Laev

2. Laevakülastus ( vastavalt kokkuleppele, avaneb aktiivne LK just sakiga "2.Laevakülastus")

Dokumendid

3. väljumisel ja saabumisel

Munsterroll

4. Väljumisel

5. Saabumisel

Reisijad

6. Väljumisel

7. Saabumisel

8. LK koondandmed ja tagasiside