Intsidendi teated

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine >

Intsidendi teated

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigus võimalik näha ja lisada Intsidendi teateid Veeteede Ametil, Politsei- ja Piirivalveametil, Sadamatel ja Keskkonnainspektsioonil.        

vt. tegevuste kirjeldust alalõigust: "Süsteemi töö" > "Intsidendi teated"

 

Administraatorile on loodud eraldi valikuga võimalus Intsidendi teadete edastamiseks järgnevalt juhul, kui eelpoolmainitud kasutajaõigustega isikutel esinevad probleemid teadete edastamisel ( puudub interneti-side või side SSN´iga ,jms), vt. tegevusi alamlõigust: "Süsteemi töö" >> "Intsidendi teated" >> " Intsidendi teate sisestamine" >> " Intsidendi teate edastamine Administraatori poolt saatmise probleemide korral "

 

Näidis 1: Intsidendi teadete nimekiri

 

IT

 

 

Näidis 2: Intsidendi teate vorm

 

ITexample